Tjeckiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Fråga när en legitimation går ut
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mój [dokument] został skradziony.
Můj [dokument] byl ukraden.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Składam podanie w imieniu _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Podane informacje są poufne.
Tyto informace jsou důvěrné.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Jak się Pan/Pani nazywa?
Jak se jmenuješ?
Fråga efter någons namn
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Fråga var och när någon är född
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Kde bydlíte?
Fråga var någon bor
Jaki jest Pana/Pani adres?
Jaká je vaše adresa?
Fråga efter någons adress
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Jaké je vaše občanství?
Fråga om någons medborgarskap
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Fråga när någon anlände till landet
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mój stan cywilny: _____.
Můj rodinný stav je ___________.
Ange din civilstatus
kawaler/panna
svobodný/á
Civilstatus
żonaty/zamężna
ženatý/vdaná
Civilstatus
w separacji
odděleni
Civilstatus
rozwodnik/rozwódka
rozvedený/rozvedená
Civilstatus
w konkubinacie
žijící ve společné domácnosti
Civilstatus
w rejestrowanym związku partnerskim
v registrovaném partnerství
Civilstatus
w związku partnerskim
nesezdaní partneři
Civilstatus
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
v domácím partnerství
Civilstatus
wdowiec/wdowa
vdovec/vdova
Civilstatus
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Máte děti?
Fråga om någon har barn
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Fråga om någon finansierar de samboende
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Ange att du till registrera dig i staden
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Je registrace zpoplatněná?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ange att du vill registrera din bostad
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Fråga om vad försäkringen täcker
Opłaty za pobyt w szpitalu
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Poplatky za konsultace se specialisty
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Badania diagnostyczne
Diagnostické testy
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Zabiegi chirurgiczne
Chirurgické zákroky
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Leczenie psychiatryczne
Psychiatrická léčba
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Leczenie stomatologiczne
Zubní ošetření
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Leczenie okulistyczne
Oční ošetření
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Fråga varför någon begär inresevisum
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Musím změnit svou registrační značku?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
egzamin teoretyczny
Teoretický test
Typ av test
egzamin praktyczny
Praktický test
Typ av test
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adres
adresu
Vad vill du ändra?
nazwisko
jméno
Vad vill du ändra?
zdjęcie
fotografii
Vad vill du ändra?
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
zgubienie (prawa jazdy)
ztracený
Körkortsproblem
kradzież (prawa jazdy)
ukradený
Körkortsproblem
zniszczenie (prawa jazdy)
zničený
Körkortsproblem
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Mám čistý trestní rejstřík.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Angivande av nationaliteten på din make/maka