Svenska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
När går din legitimation ut?
Fråga när en legitimation går ut
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mój [dokument] został skradziony.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Składam podanie w imieniu _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Podane informacje są poufne.
Denna information är konfidentiell.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Jak się Pan/Pani nazywa?
Vad heter du?
Fråga efter någons namn
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Fråga var och när någon är född
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Var bor du?
Fråga var någon bor
Jaki jest Pana/Pani adres?
Vad är din adress?
Fråga efter någons adress
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Vilken nationalitet tillhör du?
Fråga om någons medborgarskap
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
När anlände du till [landet]?
Fråga när någon anlände till landet
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kan du visa mig din legitimation?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mój stan cywilny: _____.
Min civilstatus är __________.
Ange din civilstatus
kawaler/panna
singel
Civilstatus
żonaty/zamężna
gift
Civilstatus
w separacji
separerad
Civilstatus
rozwodnik/rozwódka
skild
Civilstatus
w konkubinacie
sambo
Civilstatus
w rejestrowanym związku partnerskim
i ett partnerskap
Civilstatus
w związku partnerskim
ogift par
Civilstatus
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
i ett partnerskap
Civilstatus
wdowiec/wdowa
änka
Civilstatus
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Har du barn?
Fråga om någon har barn
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Fråga om någon finansierar de samboende
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Ange att du till registrera dig i staden
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Vilka dokument ska jag ta med?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Kostar det något att registrera sig?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Jag vill registrera min bostad.
Ange att du vill registrera din bostad
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Fråga om vad försäkringen täcker
Opłaty za pobyt w szpitalu
Patientavgifter
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Specialistkostnader
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Badania diagnostyczne
Diagnostiska prov
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Zabiegi chirurgiczne
Kirurgiska ingrepp
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Leczenie psychiatryczne
Psykiatrisk behandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Leczenie stomatologiczne
Tandbehandlingar
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Leczenie okulistyczne
Ögonbehandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Varför begär du ett inresevisum?
Fråga varför någon begär inresevisum
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Är mitt körkort giltigt här?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
egzamin teoretyczny
teoriprov
Typ av test
egzamin praktyczny
uppkörning
Typ av test
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adres
adressen
Vad vill du ändra?
nazwisko
namnet
Vad vill du ändra?
zdjęcie
bilden
Vad vill du ändra?
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
zgubienie (prawa jazdy)
borttappat
Körkortsproblem
kradzież (prawa jazdy)
stulet
Körkortsproblem
zniszczenie (prawa jazdy)
förstört
Körkortsproblem
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Angivande av nationaliteten på din make/maka