Ungerska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Hol találom a ____űrlapot?
Fråga var du kan få ett formulär
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Waar werd uw [document] afgegeven?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Fråga när en legitimation går ut
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mijn [document] werd gestolen.
Ellopták a [dokumentumomat].
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Deze informatie is vertrouwelijk.
Az információ bizalmas.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Wat is uw naam?
Hogy hívják?
Fråga efter någons namn
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Mikor és hol született?
Fråga var och när någon är född
Waar woont u?
Hol lakik?
Fråga var någon bor
Wat is uw adres?
Mi a címe?
Fråga efter någons adress
Wat is uw nationaliteit?
Mi az állampolgársága?
Fråga om någons medborgarskap
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Mikor érkezett [országba]?
Fråga när någon anlände till landet
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mijn burgerlijke staat is ___________.
A családi állapotom ___________.
Ange din civilstatus
alleenstaand
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Civilstatus
gehuwd
házas
Civilstatus
uit elkaar
külön él a házastársától
Civilstatus
gescheiden
elvált
Civilstatus
samenwonend
élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
geregistreerd partnerschap
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
ongetrouwde partners
élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
in een relatie
élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
verweduwd
özvegy
Civilstatus
Heeft u kinderen?
Vannak gyermekei?
Fråga om någon har barn
Heeft u inwonende personen ten laste?
Élnek önnel eltartottak?
Fråga om någon finansierar de samboende
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Szeretnék regisztrálni.
Ange att du till registrera dig i staden
Welke documenten moet ik meenemen?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Zijn er registratiekosten?
Van regisztrációs díj?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Ange att du vill registrera din bostad
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Mit fedez a biztosítás?
Fråga om vad försäkringen täcker
Ziekenhuiskosten
Kórházi költségek
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Szakorvos
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostische toets
Diagnosztikai vizsgálatok
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgische ingrepen
Műtéti beavatkozás
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrische behandeling
Pszichiátriai kezelés
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandheelkundige behandelingen
Fogorvosi kezelés
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Oogzorg behandelingen
Szemészeti kezelés
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Fråga varför någon begär inresevisum
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Érvényes itt a jogosítványom?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
theoretische test
elméleti vizsga
Typ av test
rijexamen
gyakorlati vizsga
Typ av test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
mijn adres
cím
Vad vill du ändra?
mijn naam
név
Vad vill du ändra?
mijn foto
fénykép
Vad vill du ändra?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Ange att du vill förnya ditt körkort
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
verloren
elveszett
Körkortsproblem
gestolen
ellopott
Körkortsproblem
beschadigd
sérült
Körkortsproblem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Ik heb een blanco strafblad.
Büntetlen előéletű vagyok.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Angivande av nationaliteten på din make/maka