Turkiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
____ için nereden form bulabilirim?
Fråga var du kan få ett formulär
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
[belge] ne zaman verildi?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Waar werd uw [document] afgegeven?
[belge] nerede verildi?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Fråga när en legitimation går ut
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mijn [document] werd gestolen.
[belge] belgem çalındı.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Deze informatie is vertrouwelijk.
Bu bilgi özeldir.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Wat is uw naam?
Adınız nedir?
Fråga efter någons namn
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Fråga var och när någon är född
Waar woont u?
Nerede yaşıyorsunuz?
Fråga var någon bor
Wat is uw adres?
İkamet adresiniz nedir?
Fråga efter någons adress
Wat is uw nationaliteit?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Fråga om någons medborgarskap
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Fråga när någon anlände till landet
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Medeni halim ___________.
Ange din civilstatus
alleenstaand
bekar
Civilstatus
gehuwd
evli
Civilstatus
uit elkaar
ayrılmış
Civilstatus
gescheiden
boşanmış
Civilstatus
samenwonend
birlikte yaşıyor
Civilstatus
geregistreerd partnerschap
medeni birliktelik
Civilstatus
ongetrouwde partners
evlenmemiş çift
Civilstatus
in een relatie
medeni ortaklık içinde
Civilstatus
verweduwd
dul
Civilstatus
Heeft u kinderen?
Çocuğunuz var mı?
Fråga om någon har barn
Heeft u inwonende personen ten laste?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Fråga om någon finansierar de samboende
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Ange att du till registrera dig i staden
Welke documenten moet ik meenemen?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Zijn er registratiekosten?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Ange att du vill registrera din bostad
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Fråga om vad försäkringen täcker
Ziekenhuiskosten
Hastane masrafları
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Uzman doktor ücretleri
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostische toets
Tanı koyma testleri
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgische ingrepen
Cerrahi operasyonlar
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrische behandeling
Psikiyatri tedavisi
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandheelkundige behandelingen
Diş tedavisi
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Oogzorg behandelingen
Göz tedavisi
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Fråga varför någon begär inresevisum
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Vize başvurum neden reddedildi?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
theoretische test
teorik sınav
Typ av test
rijexamen
direksiyon sınavı
Typ av test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
mijn adres
adres
Vad vill du ändra?
mijn naam
ad
Vad vill du ändra?
mijn foto
fotoğraf
Vad vill du ändra?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
verloren
kayıp
Körkortsproblem
gestolen
çalınmış
Körkortsproblem
beschadigd
hasarlı
Körkortsproblem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Ik heb een blanco strafblad.
Sabıka kaydım yoktur.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Angivande av nationaliteten på din make/maka