Spanska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Fråga var du kan få ett formulär
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Waar werd uw [document] afgegeven?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
¿Cuándo caduca su DNI?
Fråga när en legitimation går ut
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mijn [document] werd gestolen.
Me han robado el/la (documento).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Deze informatie is vertrouwelijk.
La información es confidencial.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Wat is uw naam?
¿Cómo se llama usted?
Fråga efter någons namn
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Fråga var och när någon är född
Waar woont u?
¿Dónde vive usted?
Fråga var någon bor
Wat is uw adres?
¿Cuál es su dirección?
Fråga efter någons adress
Wat is uw nationaliteit?
¿Cuál es su nacionalidad?
Fråga om någons medborgarskap
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
¿Cuándo llegó a (país)?
Fråga när någon anlände till landet
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
¿Me deja su DNI, por favor?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Mi estado civil es ______________.
Ange din civilstatus
alleenstaand
soltero/a
Civilstatus
gehuwd
casado/a
Civilstatus
uit elkaar
separado/a
Civilstatus
gescheiden
divorciado/a
Civilstatus
samenwonend
cohabitante
Civilstatus
geregistreerd partnerschap
en unión civil
Civilstatus
ongetrouwde partners
pareja de hecho
Civilstatus
in een relatie
pareja de hecho
Civilstatus
verweduwd
viudo/a
Civilstatus
Heeft u kinderen?
¿Tiene usted hijos?
Fråga om någon har barn
Heeft u inwonende personen ten laste?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Fråga om någon finansierar de samboende
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Me gustaría empadronarme.
Ange att du till registrera dig i staden
Welke documenten moet ik meenemen?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Zijn er registratiekosten?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Vengo a registrar mi domicilio.
Ange att du vill registrera din bostad
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Fråga om vad försäkringen täcker
Ziekenhuiskosten
Tasas hospitalarias
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Honorarios de médicos especialistas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostische toets
Pruebas diagnósticas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgische ingrepen
Intervenciones quirúrjicas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrische behandeling
Tratamiento psiquiátrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandheelkundige behandelingen
Tratamientos dentales
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Oogzorg behandelingen
Tratamientos oftalmológicos
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Fråga varför någon begär inresevisum
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Is mijn rijbewijs hier geldig?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
theoretische test
el examen teórico
Typ av test
rijexamen
el examen práctico
Typ av test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
mijn adres
la dirección
Vad vill du ändra?
mijn naam
el nombre
Vad vill du ändra?
mijn foto
la fotografía
Vad vill du ändra?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
verloren
lo he perdido
Körkortsproblem
gestolen
me lo han robado
Körkortsproblem
beschadigd
se ha dañado
Körkortsproblem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Ik heb een blanco strafblad.
No tengo antecedentes penales.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Angivande av nationaliteten på din make/maka