Rumänska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Când a fost emis [documentul]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Waar werd uw [document] afgegeven?
Unde a fost emis [documentul]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Când îți expiră ID-ul?
Fråga när en legitimation går ut
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mijn [document] werd gestolen.
Mi s-a furat [documentul].
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Deze informatie is vertrouwelijk.
Informația este confidențială.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Wat is uw naam?
Cum vă cheamă?
Fråga efter någons namn
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Fråga var och när någon är född
Waar woont u?
Unde locuiți?
Fråga var någon bor
Wat is uw adres?
Care este adresa dumneavoastră?
Fråga efter någons adress
Wat is uw nationaliteit?
Ce cetățenie aveți?
Fråga om någons medborgarskap
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Când ați ajuns în [țara]?
Fråga när någon anlände till landet
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Ange din civilstatus
alleenstaand
Singur
Civilstatus
gehuwd
Căsătorit/ă
Civilstatus
uit elkaar
separat/ă
Civilstatus
gescheiden
divorțat/ă
Civilstatus
samenwonend
concobinaj
Civilstatus
geregistreerd partnerschap
într-o uniune civilă
Civilstatus
ongetrouwde partners
necăsătorit/ă
Civilstatus
in een relatie
partener/ă de viață
Civilstatus
verweduwd
văduv/ă
Civilstatus
Heeft u kinderen?
Aveți copii?
Fråga om någon har barn
Heeft u inwonende personen ten laste?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Fråga om någon finansierar de samboende
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Ange att du till registrera dig i staden
Welke documenten moet ik meenemen?
Ce documente trebuie să aduc?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Zijn er registratiekosten?
Există vreo taxă de înregistrare?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Ange att du vill registrera din bostad
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Fråga om vad försäkringen täcker
Ziekenhuiskosten
Taxe pentru spitalizare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Onorarii ale medicilor specialiști
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostische toets
Test de diagnosticare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgische ingrepen
Intervenții chirurgicale
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrische behandeling
Tratament psihiatric
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandheelkundige behandelingen
Tratamente dentare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Oogzorg behandelingen
Tratamente oftalmologice
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
De ce solicitați o viză de intrare?
Fråga varför någon begär inresevisum
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Cum îmi pot extinde viza?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
theoretische test
testul teoretic
Typ av test
rijexamen
examenul practic
Typ av test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
mijn adres
Adresa
Vad vill du ändra?
mijn naam
nume
Vad vill du ändra?
mijn foto
fotografia
Vad vill du ändra?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
verloren
pierdut
Körkortsproblem
gestolen
furat
Körkortsproblem
beschadigd
distrus
Körkortsproblem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Ik heb een blanco strafblad.
Nu am antecedente penale.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Am nivelul necesar de [limbă].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Partenerul meu este __________.
Angivande av nationaliteten på din make/maka