Portugisiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Waar werd uw [document] afgegeven?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Fråga när en legitimation går ut
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mijn [document] werd gestolen.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Deze informatie is vertrouwelijk.
A informação é confidencial.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Wat is uw naam?
Qual é o seu nome?
Fråga efter någons namn
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Fråga var och när någon är född
Waar woont u?
Onde você mora?
Fråga var någon bor
Wat is uw adres?
Qual é o seu endereço?
Fråga efter någons adress
Wat is uw nationaliteit?
Qual é a sua cidadania?
Fråga om någons medborgarskap
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Quando você chegou em [país]?
Fråga när någon anlände till landet
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Meu estado civil é ___________.
Ange din civilstatus
alleenstaand
solteiro(a)
Civilstatus
gehuwd
casado(a)
Civilstatus
uit elkaar
separado(a)
Civilstatus
gescheiden
divorciado(a)
Civilstatus
samenwonend
coabitação
Civilstatus
geregistreerd partnerschap
em uma união civil
Civilstatus
ongetrouwde partners
companheiros/união estável
Civilstatus
in een relatie
parceria doméstica
Civilstatus
verweduwd
viúvo(a)
Civilstatus
Heeft u kinderen?
Você tem filhos?
Fråga om någon har barn
Heeft u inwonende personen ten laste?
Você tem dependentes morando com você?
Fråga om någon finansierar de samboende
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Gostaria de reencontrar minha família.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Ange att du till registrera dig i staden
Welke documenten moet ik meenemen?
Que documentos devo trazer?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Zijn er registratiekosten?
Existem taxas de registro?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Ange att du vill registrera din bostad
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Preciso de seguro de saúde privado?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Fråga om vad försäkringen täcker
Ziekenhuiskosten
Taxas hospitalares
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Taxas de especialistas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostische toets
Testes de diagnóstico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgische ingrepen
Procedimentos cirúrgicos
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrische behandeling
Tratamento psiquiátrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandheelkundige behandelingen
Tratamentos dentários
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Oogzorg behandelingen
Tratamento oftalmológico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
Por que você está requisitando um visto?
Fråga varför någon begär inresevisum
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Como posso extender meu visto?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Gostaria de registrar meu veículo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Is mijn rijbewijs hier geldig?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Gostaria de marcar minha __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
theoretische test
prova teórica
Typ av test
rijexamen
prova prática de direção
Typ av test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
mijn adres
endereço
Vad vill du ändra?
mijn naam
nome
Vad vill du ändra?
mijn foto
foto
Vad vill du ändra?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
verloren
perdida
Körkortsproblem
gestolen
roubada
Körkortsproblem
beschadigd
danificada
Körkortsproblem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Ik heb een blanco strafblad.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Angivande av nationaliteten på din make/maka