Kinesiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Fråga var du kan få ett formulär
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
您的【文件】是什么时候签发的?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Waar werd uw [document] afgegeven?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
请问您的身份证件何时过期?
Fråga när en legitimation går ut
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
您能帮我填一下这个表格吗?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mijn [document] werd gestolen.
我的【材料】被偷了。
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
我在帮____ 填写申请表格。
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Deze informatie is vertrouwelijk.
这是机密信息。
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Wat is uw naam?
你叫什么名字?
Fråga efter någons namn
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Fråga var och när någon är född
Waar woont u?
请问您住在哪里?
Fråga var någon bor
Wat is uw adres?
请问您的地址是什么?
Fråga efter någons adress
Wat is uw nationaliteit?
请问您的国籍是什么?
Fråga om någons medborgarskap
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
请问您是何时到达【该国】的?
Fråga när någon anlände till landet
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
您能出示一下您的身份证件么?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mijn burgerlijke staat is ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Ange din civilstatus
alleenstaand
单身
Civilstatus
gehuwd
已婚
Civilstatus
uit elkaar
分居
Civilstatus
gescheiden
离异
Civilstatus
samenwonend
同居
Civilstatus
geregistreerd partnerschap
民事结婚
Civilstatus
ongetrouwde partners
未婚伴侣
Civilstatus
in een relatie
同居伴侣关系
Civilstatus
verweduwd
鳏居
Civilstatus
Heeft u kinderen?
请问您有孩子吗?
Fråga om någon har barn
Heeft u inwonende personen ten laste?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Fråga om någon finansierar de samboende
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
我想要和家人团聚。
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
我想要在这个城市登记入户。
Ange att du till registrera dig i staden
Welke documenten moet ik meenemen?
请问我应该带什么材料?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Zijn er registratiekosten?
请问有注册费吗?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
我是来进行住址登记。
Ange att du vill registrera din bostad
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
我想要申请居住证。
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
我想要问一下关于保险的问题。
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
我需要私人的健康保险吗?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
请问该保险涵盖哪些方面?
Fråga om vad försäkringen täcker
Ziekenhuiskosten
住院费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kosten voor het raadplegen van een specialist
专家费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostische toets
诊疗费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgische ingrepen
外科手术
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrische behandeling
精神治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandheelkundige behandelingen
牙齿治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Oogzorg behandelingen
眼科治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
请问您为什么需要入境签证?
Fråga varför någon begär inresevisum
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
我该如何续签我的签证?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
我想要登记我的车辆。
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Is mijn rijbewijs hier geldig?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
我想要申请临时驾照。
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
我想要预约__________。
Ange att du vill boka tid för uppkörning
theoretische test
理论考试
Typ av test
rijexamen
路考
Typ av test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
我想要改动驾照上的__________。
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
mijn adres
地址
Vad vill du ändra?
mijn naam
名字
Vad vill du ändra?
mijn foto
照片
Vad vill du ändra?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
我想要给驾照添加更高的级别。
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
我想要延长我的驾照。
Ange att du vill förnya ditt körkort
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
我想要更换一个___________ 驾照。
Ange att du vill ersätta ditt körkort
verloren
丢失
Körkortsproblem
gestolen
被偷了
Körkortsproblem
beschadigd
受损
Körkortsproblem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
我想要申诉我的驾照吊销。
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
我想要申请【国家】国籍。
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Ik heb een blanco strafblad.
我没有犯罪记录。
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
我的【语言】达到了等级要求。
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
公民身份申请的费用是哪些?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
我的配偶是【国家】公民。
Angivande av nationaliteten på din make/maka