Hindi | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Fråga var du kan få ett formulär
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Waar werd uw [document] afgegeven?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Fråga när en legitimation går ut
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mijn [document] werd gestolen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Deze informatie is vertrouwelijk.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Wat is uw naam?
Fråga efter någons namn
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Fråga var och när någon är född
Waar woont u?
Fråga var någon bor
Wat is uw adres?
Fråga efter någons adress
Wat is uw nationaliteit?
Fråga om någons medborgarskap
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Fråga när någon anlände till landet
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ange din civilstatus
alleenstaand
Civilstatus
gehuwd
Civilstatus
uit elkaar
Civilstatus
gescheiden
Civilstatus
samenwonend
Civilstatus
geregistreerd partnerschap
Civilstatus
ongetrouwde partners
Civilstatus
in een relatie
Civilstatus
verweduwd
Civilstatus
Heeft u kinderen?
Fråga om någon har barn
Heeft u inwonende personen ten laste?
Fråga om någon finansierar de samboende
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Ange att du till registrera dig i staden
Welke documenten moet ik meenemen?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Zijn er registratiekosten?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Ange att du vill registrera din bostad
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Fråga om vad försäkringen täcker
Ziekenhuiskosten
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostische toets
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgische ingrepen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrische behandeling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandheelkundige behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Oogzorg behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
Fråga varför någon begär inresevisum
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
theoretische test
Typ av test
rijexamen
Typ av test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
mijn adres
Vad vill du ändra?
mijn naam
Vad vill du ändra?
mijn foto
Vad vill du ändra?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
verloren
Körkortsproblem
gestolen
Körkortsproblem
beschadigd
Körkortsproblem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Ik heb een blanco strafblad.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Angivande av nationaliteten på din make/maka