Grekiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Fråga var du kan få ett formulär
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fråga när ett dokument var utfärdat
Waar werd uw [document] afgegeven?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fråga var ett dokument var utfärdat
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Fråga när en legitimation går ut
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mijn [document] werd gestolen.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Deze informatie is vertrouwelijk.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Wat is uw naam?
Πώς σας λένε;
Fråga efter någons namn
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Fråga var och när någon är född
Waar woont u?
Πού μένετε;
Fråga var någon bor
Wat is uw adres?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Fråga efter någons adress
Wat is uw nationaliteit?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Fråga om någons medborgarskap
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Fråga när någon anlände till landet
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Ange din civilstatus
alleenstaand
ελεύθερος/η
Civilstatus
gehuwd
παντρεμένος/η
Civilstatus
uit elkaar
σε διάσταση
Civilstatus
gescheiden
χωρισμένος/η
Civilstatus
samenwonend
συμβίωση
Civilstatus
geregistreerd partnerschap
σε αστική ένωση
Civilstatus
ongetrouwde partners
ανύπαντροι σύντροφοι
Civilstatus
in een relatie
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Civilstatus
verweduwd
χήρος/χήρα
Civilstatus
Heeft u kinderen?
έχετε παιδιά;
Fråga om någon har barn
Heeft u inwonende personen ten laste?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Fråga om någon finansierar de samboende
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Ange att du till registrera dig i staden
Welke documenten moet ik meenemen?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Fråga vilka dokument du ska ta med
Zijn er registratiekosten?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Ange att du vill registrera din bostad
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Fråga om vad försäkringen täcker
Ziekenhuiskosten
Τέλη νοσοκομείου
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostische toets
Διαγνωστικές εξετάσεις
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgische ingrepen
Χειρουργικές επεμβάσεις
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrische behandeling
Ψυχιατρική θεραπεία
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandheelkundige behandelingen
Οδοντιατρικές θεραπείες
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Oogzorg behandelingen
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Fråga varför någon begär inresevisum
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
theoretische test
θεωρητική εξέταση
Typ av test
rijexamen
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Typ av test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
mijn adres
διεύθυνση
Vad vill du ändra?
mijn naam
όνομα
Vad vill du ändra?
mijn foto
φωτογραφία
Vad vill du ändra?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
verloren
χαμένη
Körkortsproblem
gestolen
κλεμμένη
Körkortsproblem
beschadigd
κατεστραμμένη
Körkortsproblem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Ik heb een blanco strafblad.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Angivande av nationaliteten på din make/maka