Finska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Fråga var du kan få ett formulär
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Waar werd uw [document] afgegeven?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Fråga när en legitimation går ut
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mijn [document] werd gestolen.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Deze informatie is vertrouwelijk.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Wat is uw naam?
Mikä sinun nimesi on?
Fråga efter någons namn
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Fråga var och när någon är född
Waar woont u?
Missä sinä asut?
Fråga var någon bor
Wat is uw adres?
Mikä sinun osoitteesi on?
Fråga efter någons adress
Wat is uw nationaliteit?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Fråga om någons medborgarskap
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Fråga när någon anlände till landet
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Minä olen _________.
Ange din civilstatus
alleenstaand
naimaton
Civilstatus
gehuwd
naimisissa
Civilstatus
uit elkaar
asumuserossa
Civilstatus
gescheiden
eronnut
Civilstatus
samenwonend
avoliitossa
Civilstatus
geregistreerd partnerschap
rekisteröidyssä parisuhteessa
Civilstatus
ongetrouwde partners
parisuhteessa
Civilstatus
in een relatie
avoliitossa
Civilstatus
verweduwd
leski
Civilstatus
Heeft u kinderen?
Onko sinulla lapsia?
Fråga om någon har barn
Heeft u inwonende personen ten laste?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Fråga om någon finansierar de samboende
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Ange att du till registrera dig i staden
Welke documenten moet ik meenemen?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Zijn er registratiekosten?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Ange att du vill registrera din bostad
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Mitä vakuutus kattaa?
Fråga om vad försäkringen täcker
Ziekenhuiskosten
Sairaalakulut
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Erikoislääkärikustannukset
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostische toets
Diagnostinen tutkimus
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgische ingrepen
Kirurgiset toimenpiteet
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrische behandeling
Psykiatrinen hoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandheelkundige behandelingen
Hammashoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Oogzorg behandelingen
Silmähoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Fråga varför någon begär inresevisum
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
theoretische test
teoriakokeen
Typ av test
rijexamen
inssiajon
Typ av test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
mijn adres
osoitetta
Vad vill du ändra?
mijn naam
nimeä
Vad vill du ändra?
mijn foto
kuvaa
Vad vill du ändra?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
verloren
kadonneen
Körkortsproblem
gestolen
varastetun
Körkortsproblem
beschadigd
vaurioituneen
Körkortsproblem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Ik heb een blanco strafblad.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Angivande av nationaliteten på din make/maka