Esperanto | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Fråga var du kan få ett formulär
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Waar werd uw [document] afgegeven?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kiam elspiras via legitimilo?
Fråga när en legitimation går ut
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mijn [document] werd gestolen.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Deze informatie is vertrouwelijk.
La informo estas konfidenca.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Wat is uw naam?
Kiel vi nomiĝas?
Fråga efter någons namn
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Fråga var och när någon är född
Waar woont u?
Kie vi loĝas?
Fråga var någon bor
Wat is uw adres?
Kio estas via adreso?
Fråga efter någons adress
Wat is uw nationaliteit?
Kio estas via civitaneco?
Fråga om någons medborgarskap
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Fråga när någon anlände till landet
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Mia edzecostato estas ___________.
Ange din civilstatus
alleenstaand
senedza
Civilstatus
gehuwd
edziĝinta
Civilstatus
uit elkaar
apartiga
Civilstatus
gescheiden
eksedziĝinta
Civilstatus
samenwonend
kunviva
Civilstatus
geregistreerd partnerschap
en civila kuniĝo
Civilstatus
ongetrouwde partners
fraŭlaj partneroj
Civilstatus
in een relatie
en hejma partnereco
Civilstatus
verweduwd
vidvina
Civilstatus
Heeft u kinderen?
Ĉu vi havas infanojn?
Fråga om någon har barn
Heeft u inwonende personen ten laste?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Fråga om någon finansierar de samboende
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Ange att du till registrera dig i staden
Welke documenten moet ik meenemen?
Kion dokumentojn mi alportus?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Zijn er registratiekosten?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Ange att du vill registrera din bostad
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Fråga om vad försäkringen täcker
Ziekenhuiskosten
Hospitalokotizoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Kotizoj por la ekspertoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostische toets
Diagnozoprovoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgische ingrepen
Kirurgiaj proceduroj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrische behandeling
Psikiatria kuracado
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandheelkundige behandelingen
Dentaj kuracadoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Oogzorg behandelingen
Okula kuracado
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
Kial vi petas la enirovizon?
Fråga varför någon begär inresevisum
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
theoretische test
teorian teston
Typ av test
rijexamen
veturantan teston
Typ av test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
mijn adres
adreson
Vad vill du ändra?
mijn naam
nomon
Vad vill du ändra?
mijn foto
foton
Vad vill du ändra?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
verloren
perdatan
Körkortsproblem
gestolen
ŝtelatan
Körkortsproblem
beschadigd
difektatan
Körkortsproblem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Ik heb een blanco strafblad.
Mi havas puran krimliston
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Angivande av nationaliteten på din make/maka