Vietnamesiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Fråga var du kan få ett formulär
您的【文件】是什么时候签发的?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Fråga när ett dokument var utfärdat
请问您的【文件】是在哪里签发的?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Fråga var ett dokument var utfärdat
请问您的身份证件何时过期?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Fråga när en legitimation går ut
您能帮我填一下这个表格吗?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
请问我要办____ 需要带什么文件?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
我的【材料】被偷了。
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
我在帮____ 填写申请表格。
Tôi đăng kí hộ ________
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
这是机密信息。
Thông tin này là bí mật
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
您能给我一份申请表格的回执吗?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

你叫什么名字?
Bạn tên gì?
Fråga efter någons namn
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Fråga var och när någon är född
请问您住在哪里?
Bạn sống ở đâu?
Fråga var någon bor
请问您的地址是什么?
Địa chỉ của bạn là gì?
Fråga efter någons adress
请问您的国籍是什么?
Quốc tịch của bạn là gì?
Fråga om någons medborgarskap
请问您是何时到达【该国】的?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Fråga när någon anlände till landet
您能出示一下您的身份证件么?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

我的婚姻状况是____ 。
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Ange din civilstatus
单身
độc thân
Civilstatus
已婚
đã thành hôn
Civilstatus
分居
ly thân
Civilstatus
离异
ly dị
Civilstatus
同居
sống thử
Civilstatus
民事结婚
kết hợp dân sự
Civilstatus
未婚伴侣
đối tác chưa kết hôn
Civilstatus
同居伴侣关系
hợp doanh gia thuộc
Civilstatus
鳏居
góa phụ
Civilstatus
请问您有孩子吗?
Bạn có con chưa?
Fråga om någon har barn
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Fråga om någon finansierar de samboende
我想要和家人团聚。
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

我想要在这个城市登记入户。
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Ange att du till registrera dig i staden
请问我应该带什么材料?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Fråga vilka dokument du ska ta med
请问有注册费吗?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
我是来进行住址登记。
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Ange att du vill registrera din bostad
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
我想要申请居住证。
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

我想要问一下关于保险的问题。
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
我需要私人的健康保险吗?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
请问该保险涵盖哪些方面?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Fråga om vad försäkringen täcker
住院费
Phí bệnh viện
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
专家费
Phí chuyên gia
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
诊疗费
Xét nghiệm chẩn đoán
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
外科手术
Thủ tục phẫu thuật
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
精神治疗
Điều trị tâm thần
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
牙齿治疗
Điều trị nha khoa
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
眼科治疗
Điều trị nhãn khoa
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

请问您为什么需要入境签证?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Fråga varför någon begär inresevisum
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
我该如何续签我的签证?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
为什么我的签证申请被拒绝了?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
请问我是否可以申请成为永久居民?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

请问我需要更换我的车牌号吗?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
我想要登记我的车辆。
Tôi muốn đăng kí xe
Ange att du behöver registrera ditt fordon
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
我想要申请临时驾照。
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Ansöka om ett provisoriskt körkort
我想要预约__________。
Tôi muốn đăng kí _________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
理论考试
Kì thi lý thuyết
Typ av test
路考
Kì thi lái xe
Typ av test
我想要改动驾照上的__________。
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
地址
địa chỉ
Vad vill du ändra?
名字
tên
Vad vill du ändra?
照片
ảnh
Vad vill du ändra?
我想要给驾照添加更高的级别。
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
我想要延长我的驾照。
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Ange att du vill förnya ditt körkort
我想要更换一个___________ 驾照。
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
丢失
mất
Körkortsproblem
被偷了
bị đánh cắp
Körkortsproblem
受损
bi hư hỏng
Körkortsproblem
我想要申诉我的驾照吊销。
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

我想要申请【国家】国籍。
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
我在哪里可以注册【语言】考试?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
我没有犯罪记录。
Tôi không có tiền án tiền sự
Ange att du har en fläckfritt straffregister
我的【语言】达到了等级要求。
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Ange att du har den nivå som krävs av språket
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
公民身份申请的费用是哪些?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
我的配偶是【国家】公民。
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Angivande av nationaliteten på din make/maka