Tjeckiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
您的【文件】是什么时候签发的?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Fråga när ett dokument var utfärdat
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Fråga var ett dokument var utfärdat
请问您的身份证件何时过期?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Fråga när en legitimation går ut
您能帮我填一下这个表格吗?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
请问我要办____ 需要带什么文件?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
我的【材料】被偷了。
Můj [dokument] byl ukraden.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
我在帮____ 填写申请表格。
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
这是机密信息。
Tyto informace jsou důvěrné.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
您能给我一份申请表格的回执吗?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

你叫什么名字?
Jak se jmenuješ?
Fråga efter någons namn
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Fråga var och när någon är född
请问您住在哪里?
Kde bydlíte?
Fråga var någon bor
请问您的地址是什么?
Jaká je vaše adresa?
Fråga efter någons adress
请问您的国籍是什么?
Jaké je vaše občanství?
Fråga om någons medborgarskap
请问您是何时到达【该国】的?
Kdy jste přijeli do [country]?
Fråga när någon anlände till landet
您能出示一下您的身份证件么?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

我的婚姻状况是____ 。
Můj rodinný stav je ___________.
Ange din civilstatus
单身
svobodný/á
Civilstatus
已婚
ženatý/vdaná
Civilstatus
分居
odděleni
Civilstatus
离异
rozvedený/rozvedená
Civilstatus
同居
žijící ve společné domácnosti
Civilstatus
民事结婚
v registrovaném partnerství
Civilstatus
未婚伴侣
nesezdaní partneři
Civilstatus
同居伴侣关系
v domácím partnerství
Civilstatus
鳏居
vdovec/vdova
Civilstatus
请问您有孩子吗?
Máte děti?
Fråga om någon har barn
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Fråga om någon finansierar de samboende
我想要和家人团聚。
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

我想要在这个城市登记入户。
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Ange att du till registrera dig i staden
请问我应该带什么材料?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Fråga vilka dokument du ska ta med
请问有注册费吗?
Je registrace zpoplatněná?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
我是来进行住址登记。
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ange att du vill registrera din bostad
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
我想要申请居住证。
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

我想要问一下关于保险的问题。
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
我需要私人的健康保险吗?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
请问该保险涵盖哪些方面?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Fråga om vad försäkringen täcker
住院费
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
专家费
Poplatky za konsultace se specialisty
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
诊疗费
Diagnostické testy
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
外科手术
Chirurgické zákroky
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
精神治疗
Psychiatrická léčba
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
牙齿治疗
Zubní ošetření
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
眼科治疗
Oční ošetření
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

请问您为什么需要入境签证?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Fråga varför någon begär inresevisum
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
我该如何续签我的签证?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
为什么我的签证申请被拒绝了?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
请问我是否可以申请成为永久居民?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

请问我需要更换我的车牌号吗?
Musím změnit svou registrační značku?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
我想要登记我的车辆。
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
我想要申请临时驾照。
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
我想要预约__________。
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
理论考试
Teoretický test
Typ av test
路考
Praktický test
Typ av test
我想要改动驾照上的__________。
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
地址
adresu
Vad vill du ändra?
名字
jméno
Vad vill du ändra?
照片
fotografii
Vad vill du ändra?
我想要给驾照添加更高的级别。
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
我想要延长我的驾照。
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ange att du vill förnya ditt körkort
我想要更换一个___________ 驾照。
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
丢失
ztracený
Körkortsproblem
被偷了
ukradený
Körkortsproblem
受损
zničený
Körkortsproblem
我想要申诉我的驾照吊销。
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

我想要申请【国家】国籍。
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
我在哪里可以注册【语言】考试?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
我没有犯罪记录。
Mám čistý trestní rejstřík.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
我的【语言】达到了等级要求。
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
公民身份申请的费用是哪些?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
我的配偶是【国家】公民。
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Angivande av nationaliteten på din make/maka