Svenska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
您的【文件】是什么时候签发的?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Fråga när ett dokument var utfärdat
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Fråga var ett dokument var utfärdat
请问您的身份证件何时过期?
När går din legitimation ut?
Fråga när en legitimation går ut
您能帮我填一下这个表格吗?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
请问我要办____ 需要带什么文件?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
我的【材料】被偷了。
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
我在帮____ 填写申请表格。
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
这是机密信息。
Denna information är konfidentiell.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
您能给我一份申请表格的回执吗?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

你叫什么名字?
Vad heter du?
Fråga efter någons namn
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Fråga var och när någon är född
请问您住在哪里?
Var bor du?
Fråga var någon bor
请问您的地址是什么?
Vad är din adress?
Fråga efter någons adress
请问您的国籍是什么?
Vilken nationalitet tillhör du?
Fråga om någons medborgarskap
请问您是何时到达【该国】的?
När anlände du till [landet]?
Fråga när någon anlände till landet
您能出示一下您的身份证件么?
Kan du visa mig din legitimation?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

我的婚姻状况是____ 。
Min civilstatus är __________.
Ange din civilstatus
单身
singel
Civilstatus
已婚
gift
Civilstatus
分居
separerad
Civilstatus
离异
skild
Civilstatus
同居
sambo
Civilstatus
民事结婚
i ett partnerskap
Civilstatus
未婚伴侣
ogift par
Civilstatus
同居伴侣关系
i ett partnerskap
Civilstatus
鳏居
änka
Civilstatus
请问您有孩子吗?
Har du barn?
Fråga om någon har barn
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Fråga om någon finansierar de samboende
我想要和家人团聚。
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

我想要在这个城市登记入户。
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Ange att du till registrera dig i staden
请问我应该带什么材料?
Vilka dokument ska jag ta med?
Fråga vilka dokument du ska ta med
请问有注册费吗?
Kostar det något att registrera sig?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
我是来进行住址登记。
Jag vill registrera min bostad.
Ange att du vill registrera din bostad
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
我想要申请居住证。
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

我想要问一下关于保险的问题。
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
我需要私人的健康保险吗?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
请问该保险涵盖哪些方面?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Fråga om vad försäkringen täcker
住院费
Patientavgifter
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
专家费
Specialistkostnader
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
诊疗费
Diagnostiska prov
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
外科手术
Kirurgiska ingrepp
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
精神治疗
Psykiatrisk behandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
牙齿治疗
Tandbehandlingar
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
眼科治疗
Ögonbehandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

请问您为什么需要入境签证?
Varför begär du ett inresevisum?
Fråga varför någon begär inresevisum
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
我该如何续签我的签证?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
为什么我的签证申请被拒绝了?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

请问我需要更换我的车牌号吗?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
我想要登记我的车辆。
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Är mitt körkort giltigt här?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
我想要申请临时驾照。
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
我想要预约__________。
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
理论考试
teoriprov
Typ av test
路考
uppkörning
Typ av test
我想要改动驾照上的__________。
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
地址
adressen
Vad vill du ändra?
名字
namnet
Vad vill du ändra?
照片
bilden
Vad vill du ändra?
我想要给驾照添加更高的级别。
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
我想要延长我的驾照。
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ange att du vill förnya ditt körkort
我想要更换一个___________ 驾照。
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
丢失
borttappat
Körkortsproblem
被偷了
stulet
Körkortsproblem
受损
förstört
Körkortsproblem
我想要申诉我的驾照吊销。
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

我想要申请【国家】国籍。
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
我在哪里可以注册【语言】考试?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
我没有犯罪记录。
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
我的【语言】达到了等级要求。
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
公民身份申请的费用是哪些?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
我的配偶是【国家】公民。
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Angivande av nationaliteten på din make/maka