Rumänska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
您的【文件】是什么时候签发的?
Când a fost emis [documentul]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Unde a fost emis [documentul]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
请问您的身份证件何时过期?
Când îți expiră ID-ul?
Fråga när en legitimation går ut
您能帮我填一下这个表格吗?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
请问我要办____ 需要带什么文件?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
我的【材料】被偷了。
Mi s-a furat [documentul].
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
我在帮____ 填写申请表格。
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
这是机密信息。
Informația este confidențială.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
您能给我一份申请表格的回执吗?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

你叫什么名字?
Cum vă cheamă?
Fråga efter någons namn
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Fråga var och när någon är född
请问您住在哪里?
Unde locuiți?
Fråga var någon bor
请问您的地址是什么?
Care este adresa dumneavoastră?
Fråga efter någons adress
请问您的国籍是什么?
Ce cetățenie aveți?
Fråga om någons medborgarskap
请问您是何时到达【该国】的?
Când ați ajuns în [țara]?
Fråga när någon anlände till landet
您能出示一下您的身份证件么?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

我的婚姻状况是____ 。
Starea mea civilă este ___________.
Ange din civilstatus
单身
Singur
Civilstatus
已婚
Căsătorit/ă
Civilstatus
分居
separat/ă
Civilstatus
离异
divorțat/ă
Civilstatus
同居
concobinaj
Civilstatus
民事结婚
într-o uniune civilă
Civilstatus
未婚伴侣
necăsătorit/ă
Civilstatus
同居伴侣关系
partener/ă de viață
Civilstatus
鳏居
văduv/ă
Civilstatus
请问您有孩子吗?
Aveți copii?
Fråga om någon har barn
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Fråga om någon finansierar de samboende
我想要和家人团聚。
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

我想要在这个城市登记入户。
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Ange att du till registrera dig i staden
请问我应该带什么材料?
Ce documente trebuie să aduc?
Fråga vilka dokument du ska ta med
请问有注册费吗?
Există vreo taxă de înregistrare?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
我是来进行住址登记。
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Ange att du vill registrera din bostad
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
我想要申请居住证。
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

我想要问一下关于保险的问题。
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
我需要私人的健康保险吗?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
请问该保险涵盖哪些方面?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Fråga om vad försäkringen täcker
住院费
Taxe pentru spitalizare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
专家费
Onorarii ale medicilor specialiști
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
诊疗费
Test de diagnosticare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
外科手术
Intervenții chirurgicale
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
精神治疗
Tratament psihiatric
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
牙齿治疗
Tratamente dentare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
眼科治疗
Tratamente oftalmologice
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

请问您为什么需要入境签证?
De ce solicitați o viză de intrare?
Fråga varför någon begär inresevisum
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
我该如何续签我的签证?
Cum îmi pot extinde viza?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
为什么我的签证申请被拒绝了?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
请问我是否可以申请成为永久居民?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

请问我需要更换我的车牌号吗?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
我想要登记我的车辆。
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
我想要申请临时驾照。
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
我想要预约__________。
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
理论考试
testul teoretic
Typ av test
路考
examenul practic
Typ av test
我想要改动驾照上的__________。
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
地址
Adresa
Vad vill du ändra?
名字
nume
Vad vill du ändra?
照片
fotografia
Vad vill du ändra?
我想要给驾照添加更高的级别。
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
我想要延长我的驾照。
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Ange att du vill förnya ditt körkort
我想要更换一个___________ 驾照。
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
丢失
pierdut
Körkortsproblem
被偷了
furat
Körkortsproblem
受损
distrus
Körkortsproblem
我想要申诉我的驾照吊销。
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

我想要申请【国家】国籍。
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
我在哪里可以注册【语言】考试?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
我没有犯罪记录。
Nu am antecedente penale.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
我的【语言】达到了等级要求。
Am nivelul necesar de [limbă].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
公民身份申请的费用是哪些?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
我的配偶是【国家】公民。
Partenerul meu este __________.
Angivande av nationaliteten på din make/maka