Portugisiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
您的【文件】是什么时候签发的?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
请问您的身份证件何时过期?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Fråga när en legitimation går ut
您能帮我填一下这个表格吗?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
请问我要办____ 需要带什么文件?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
我的【材料】被偷了。
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
我在帮____ 填写申请表格。
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
这是机密信息。
A informação é confidencial.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
您能给我一份申请表格的回执吗?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

你叫什么名字?
Qual é o seu nome?
Fråga efter någons namn
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Fråga var och när någon är född
请问您住在哪里?
Onde você mora?
Fråga var någon bor
请问您的地址是什么?
Qual é o seu endereço?
Fråga efter någons adress
请问您的国籍是什么?
Qual é a sua cidadania?
Fråga om någons medborgarskap
请问您是何时到达【该国】的?
Quando você chegou em [país]?
Fråga när någon anlände till landet
您能出示一下您的身份证件么?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

我的婚姻状况是____ 。
Meu estado civil é ___________.
Ange din civilstatus
单身
solteiro(a)
Civilstatus
已婚
casado(a)
Civilstatus
分居
separado(a)
Civilstatus
离异
divorciado(a)
Civilstatus
同居
coabitação
Civilstatus
民事结婚
em uma união civil
Civilstatus
未婚伴侣
companheiros/união estável
Civilstatus
同居伴侣关系
parceria doméstica
Civilstatus
鳏居
viúvo(a)
Civilstatus
请问您有孩子吗?
Você tem filhos?
Fråga om någon har barn
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Você tem dependentes morando com você?
Fråga om någon finansierar de samboende
我想要和家人团聚。
Gostaria de reencontrar minha família.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

我想要在这个城市登记入户。
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Ange att du till registrera dig i staden
请问我应该带什么材料?
Que documentos devo trazer?
Fråga vilka dokument du ska ta med
请问有注册费吗?
Existem taxas de registro?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
我是来进行住址登记。
Estou aqui para o registro de domicílio.
Ange att du vill registrera din bostad
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
我想要申请居住证。
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

我想要问一下关于保险的问题。
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
我需要私人的健康保险吗?
Preciso de seguro de saúde privado?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
请问该保险涵盖哪些方面?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Fråga om vad försäkringen täcker
住院费
Taxas hospitalares
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
专家费
Taxas de especialistas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
诊疗费
Testes de diagnóstico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
外科手术
Procedimentos cirúrgicos
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
精神治疗
Tratamento psiquiátrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
牙齿治疗
Tratamentos dentários
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
眼科治疗
Tratamento oftalmológico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

请问您为什么需要入境签证?
Por que você está requisitando um visto?
Fråga varför någon begär inresevisum
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
我该如何续签我的签证?
Como posso extender meu visto?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
为什么我的签证申请被拒绝了?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
请问我是否可以申请成为永久居民?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

请问我需要更换我的车牌号吗?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
我想要登记我的车辆。
Gostaria de registrar meu veículo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
请问我的驾照可以在这里使用吗?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
我想要申请临时驾照。
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
我想要预约__________。
Gostaria de marcar minha __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
理论考试
prova teórica
Typ av test
路考
prova prática de direção
Typ av test
我想要改动驾照上的__________。
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
地址
endereço
Vad vill du ändra?
名字
nome
Vad vill du ändra?
照片
foto
Vad vill du ändra?
我想要给驾照添加更高的级别。
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
我想要延长我的驾照。
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Ange att du vill förnya ditt körkort
我想要更换一个___________ 驾照。
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
丢失
perdida
Körkortsproblem
被偷了
roubada
Körkortsproblem
受损
danificada
Körkortsproblem
我想要申诉我的驾照吊销。
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

我想要申请【国家】国籍。
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
我在哪里可以注册【语言】考试?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
我没有犯罪记录。
Eu não tenho antecedentes criminais.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
我的【语言】达到了等级要求。
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
公民身份申请的费用是哪些?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
我的配偶是【国家】公民。
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Angivande av nationaliteten på din make/maka