Nederländska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Fråga var du kan få ett formulär
您的【文件】是什么时候签发的?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Fråga när ett dokument var utfärdat
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Fråga var ett dokument var utfärdat
请问您的身份证件何时过期?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Fråga när en legitimation går ut
您能帮我填一下这个表格吗?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
请问我要办____ 需要带什么文件?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
我的【材料】被偷了。
Mijn [document] werd gestolen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
我在帮____ 填写申请表格。
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
这是机密信息。
Deze informatie is vertrouwelijk.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
您能给我一份申请表格的回执吗?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

你叫什么名字?
Wat is uw naam?
Fråga efter någons namn
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Fråga var och när någon är född
请问您住在哪里?
Waar woont u?
Fråga var någon bor
请问您的地址是什么?
Wat is uw adres?
Fråga efter någons adress
请问您的国籍是什么?
Wat is uw nationaliteit?
Fråga om någons medborgarskap
请问您是何时到达【该国】的?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Fråga när någon anlände till landet
您能出示一下您的身份证件么?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

我的婚姻状况是____ 。
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ange din civilstatus
单身
alleenstaand
Civilstatus
已婚
gehuwd
Civilstatus
分居
uit elkaar
Civilstatus
离异
gescheiden
Civilstatus
同居
samenwonend
Civilstatus
民事结婚
geregistreerd partnerschap
Civilstatus
未婚伴侣
ongetrouwde partners
Civilstatus
同居伴侣关系
in een relatie
Civilstatus
鳏居
verweduwd
Civilstatus
请问您有孩子吗?
Heeft u kinderen?
Fråga om någon har barn
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Fråga om någon finansierar de samboende
我想要和家人团聚。
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

我想要在这个城市登记入户。
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Ange att du till registrera dig i staden
请问我应该带什么材料?
Welke documenten moet ik meenemen?
Fråga vilka dokument du ska ta med
请问有注册费吗?
Zijn er registratiekosten?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
我是来进行住址登记。
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Ange att du vill registrera din bostad
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
我想要申请居住证。
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

我想要问一下关于保险的问题。
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
我需要私人的健康保险吗?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
请问该保险涵盖哪些方面?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Fråga om vad försäkringen täcker
住院费
Ziekenhuiskosten
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
专家费
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
诊疗费
Diagnostische toets
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
外科手术
Chirurgische ingrepen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
精神治疗
Psychiatrische behandeling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
牙齿治疗
Tandheelkundige behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
眼科治疗
Oogzorg behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

请问您为什么需要入境签证?
Waarom vraagt u een visum aan?
Fråga varför någon begär inresevisum
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
我该如何续签我的签证?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
为什么我的签证申请被拒绝了?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

请问我需要更换我的车牌号吗?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
我想要登记我的车辆。
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
我想要申请临时驾照。
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
我想要预约__________。
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
理论考试
theoretische test
Typ av test
路考
rijexamen
Typ av test
我想要改动驾照上的__________。
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
地址
mijn adres
Vad vill du ändra?
名字
mijn naam
Vad vill du ändra?
照片
mijn foto
Vad vill du ändra?
我想要给驾照添加更高的级别。
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
我想要延长我的驾照。
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ange att du vill förnya ditt körkort
我想要更换一个___________ 驾照。
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
丢失
verloren
Körkortsproblem
被偷了
gestolen
Körkortsproblem
受损
beschadigd
Körkortsproblem
我想要申诉我的驾照吊销。
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

我想要申请【国家】国籍。
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
我在哪里可以注册【语言】考试?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
我没有犯罪记录。
Ik heb een blanco strafblad.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
我的【语言】达到了等级要求。
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
公民身份申请的费用是哪些?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
我的配偶是【国家】公民。
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Angivande av nationaliteten på din make/maka