Franska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
您的【文件】是什么时候签发的?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Fråga när ett dokument var utfärdat
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Où votre [document] a été délivré ?
Fråga var ett dokument var utfärdat
请问您的身份证件何时过期?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Fråga när en legitimation går ut
您能帮我填一下这个表格吗?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
请问我要办____ 需要带什么文件?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
我的【材料】被偷了。
Mon/ma [document] a été volé(e).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
我在帮____ 填写申请表格。
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
这是机密信息。
Ces informations sont confidentielles.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
您能给我一份申请表格的回执吗?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

你叫什么名字?
Comment vous appelez-vous ?
Fråga efter någons namn
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Fråga var och när någon är född
请问您住在哪里?
Où résidez-vous ?
Fråga var någon bor
请问您的地址是什么?
Où habitez-vous ?
Fråga efter någons adress
请问您的国籍是什么?
Quelle est votre nationalité ?
Fråga om någons medborgarskap
请问您是何时到达【该国】的?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Fråga när någon anlände till landet
您能出示一下您的身份证件么?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

我的婚姻状况是____ 。
Ma situation matrimoniale est _____.
Ange din civilstatus
单身
célibataire
Civilstatus
已婚
Marié(e)
Civilstatus
分居
Séparé(e)
Civilstatus
离异
Divorcé(e)
Civilstatus
同居
en concubinage
Civilstatus
民事结婚
dans une union civile
Civilstatus
未婚伴侣
en concubinage
Civilstatus
同居伴侣关系
en partenariat domestique
Civilstatus
鳏居
veuf/veuve
Civilstatus
请问您有孩子吗?
Vous avez des enfants ?
Fråga om någon har barn
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Vous avez des personnes à charge ?
Fråga om någon finansierar de samboende
我想要和家人团聚。
Je voudrais réunir ma famille.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

我想要在这个城市登记入户。
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Ange att du till registrera dig i staden
请问我应该带什么材料?
Quels documents dois-je apporter ?
Fråga vilka dokument du ska ta med
请问有注册费吗?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
我是来进行住址登记。
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Ange att du vill registrera din bostad
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
我想要申请居住证。
Je voudrais demander un permis de séjour.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

我想要问一下关于保险的问题。
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
我需要私人的健康保险吗?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
请问该保险涵盖哪些方面?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Fråga om vad försäkringen täcker
住院费
Frais hospitaliers
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
专家费
Frais de consultation d'un spécialiste
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
诊疗费
Tests diagnostiques
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
外科手术
Opérations chirurgicales
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
精神治疗
Traitement psychiatrique
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
牙齿治疗
Soins dentaires
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
眼科治疗
Soins oculaires
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

请问您为什么需要入境签证?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Fråga varför någon begär inresevisum
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
我该如何续签我的签证?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
为什么我的签证申请被拒绝了?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
请问我是否可以申请成为永久居民?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

请问我需要更换我的车牌号吗?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
我想要登记我的车辆。
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
我想要申请临时驾照。
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
我想要预约__________。
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
理论考试
le code
Typ av test
路考
la conduite
Typ av test
我想要改动驾照上的__________。
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
地址
mon adresse
Vad vill du ändra?
名字
mon nom
Vad vill du ändra?
照片
ma photo
Vad vill du ändra?
我想要给驾照添加更高的级别。
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
我想要延长我的驾照。
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Ange att du vill förnya ditt körkort
我想要更换一个___________ 驾照。
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
丢失
perdu
Körkortsproblem
被偷了
volé
Körkortsproblem
受损
abîmé
Körkortsproblem
我想要申诉我的驾照吊销。
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

我想要申请【国家】国籍。
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
我在哪里可以注册【语言】考试?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
我没有犯罪记录。
Je n'ai pas de casier judiciaire
Ange att du har en fläckfritt straffregister
我的【语言】达到了等级要求。
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
公民身份申请的费用是哪些?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
我的配偶是【国家】公民。
Mon conjoint est [nationalité].
Angivande av nationaliteten på din make/maka