Finska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Fråga var du kan få ett formulär
您的【文件】是什么时候签发的?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Fråga när ett dokument var utfärdat
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Fråga var ett dokument var utfärdat
请问您的身份证件何时过期?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Fråga när en legitimation går ut
您能帮我填一下这个表格吗?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
请问我要办____ 需要带什么文件?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
我的【材料】被偷了。
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
我在帮____ 填写申请表格。
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
这是机密信息。
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
您能给我一份申请表格的回执吗?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

你叫什么名字?
Mikä sinun nimesi on?
Fråga efter någons namn
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Fråga var och när någon är född
请问您住在哪里?
Missä sinä asut?
Fråga var någon bor
请问您的地址是什么?
Mikä sinun osoitteesi on?
Fråga efter någons adress
请问您的国籍是什么?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Fråga om någons medborgarskap
请问您是何时到达【该国】的?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Fråga när någon anlände till landet
您能出示一下您的身份证件么?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

我的婚姻状况是____ 。
Minä olen _________.
Ange din civilstatus
单身
naimaton
Civilstatus
已婚
naimisissa
Civilstatus
分居
asumuserossa
Civilstatus
离异
eronnut
Civilstatus
同居
avoliitossa
Civilstatus
民事结婚
rekisteröidyssä parisuhteessa
Civilstatus
未婚伴侣
parisuhteessa
Civilstatus
同居伴侣关系
avoliitossa
Civilstatus
鳏居
leski
Civilstatus
请问您有孩子吗?
Onko sinulla lapsia?
Fråga om någon har barn
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Fråga om någon finansierar de samboende
我想要和家人团聚。
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

我想要在这个城市登记入户。
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Ange att du till registrera dig i staden
请问我应该带什么材料?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Fråga vilka dokument du ska ta med
请问有注册费吗?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
我是来进行住址登记。
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Ange att du vill registrera din bostad
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
我想要申请居住证。
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

我想要问一下关于保险的问题。
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
我需要私人的健康保险吗?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
请问该保险涵盖哪些方面?
Mitä vakuutus kattaa?
Fråga om vad försäkringen täcker
住院费
Sairaalakulut
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
专家费
Erikoislääkärikustannukset
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
诊疗费
Diagnostinen tutkimus
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
外科手术
Kirurgiset toimenpiteet
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
精神治疗
Psykiatrinen hoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
牙齿治疗
Hammashoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
眼科治疗
Silmähoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

请问您为什么需要入境签证?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Fråga varför någon begär inresevisum
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
我该如何续签我的签证?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
为什么我的签证申请被拒绝了?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
请问我是否可以申请成为永久居民?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

请问我需要更换我的车牌号吗?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
我想要登记我的车辆。
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
我想要申请临时驾照。
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
我想要预约__________。
Haluaisin suorittaa ________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
理论考试
teoriakokeen
Typ av test
路考
inssiajon
Typ av test
我想要改动驾照上的__________。
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
地址
osoitetta
Vad vill du ändra?
名字
nimeä
Vad vill du ändra?
照片
kuvaa
Vad vill du ändra?
我想要给驾照添加更高的级别。
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
我想要延长我的驾照。
Haluaisin uusia ajokorttini.
Ange att du vill förnya ditt körkort
我想要更换一个___________ 驾照。
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
丢失
kadonneen
Körkortsproblem
被偷了
varastetun
Körkortsproblem
受损
vaurioituneen
Körkortsproblem
我想要申诉我的驾照吊销。
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

我想要申请【国家】国籍。
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
我在哪里可以注册【语言】考试?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
我没有犯罪记录。
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
我的【语言】达到了等级要求。
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
公民身份申请的费用是哪些?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
我的配偶是【国家】公民。
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Angivande av nationaliteten på din make/maka