Engelska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Where can I find the form for ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
您的【文件】是什么时候签发的?
When was your [document] issued?
Fråga när ett dokument var utfärdat
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Where was your [document] issued?
Fråga var ett dokument var utfärdat
请问您的身份证件何时过期?
When does your ID expire?
Fråga när en legitimation går ut
您能帮我填一下这个表格吗?
Could you help me fill out the form?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
请问我要办____ 需要带什么文件?
What documents should I bring for __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
To apply for [document], you must provide at least_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
我的【材料】被偷了。
My [document] has been stolen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
我在帮____ 填写申请表格。
I am completing this application on behalf of _____ .
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
这是机密信息。
The information is confidential.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
您能给我一份申请表格的回执吗?
Can you give me a receipt for this application?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

你叫什么名字?
What is your name?
Fråga efter någons namn
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Could you please tell me your place and date of birth?
Fråga var och när någon är född
请问您住在哪里?
Where do you live?
Fråga var någon bor
请问您的地址是什么?
What is your address?
Fråga efter någons adress
请问您的国籍是什么?
What is your citizenship?
Fråga om någons medborgarskap
请问您是何时到达【该国】的?
When did you arrive in [country]?
Fråga när någon anlände till landet
您能出示一下您的身份证件么?
Could you please show me your ID?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

我的婚姻状况是____ 。
My marital status is ___________.
Ange din civilstatus
单身
single
Civilstatus
已婚
married
Civilstatus
分居
separated
Civilstatus
离异
divorced
Civilstatus
同居
cohabiting
Civilstatus
民事结婚
in a civil union
Civilstatus
未婚伴侣
unmarried partners
Civilstatus
同居伴侣关系
in a domestic partnership
Civilstatus
鳏居
widowed
Civilstatus
请问您有孩子吗?
Do you have children?
Fråga om någon har barn
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Do you have dependents living with you?
Fråga om någon finansierar de samboende
我想要和家人团聚。
I would like to reunite with my family.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

我想要在这个城市登记入户。
I would like to register in the city.
Ange att du till registrera dig i staden
请问我应该带什么材料?
What documents shall I bring?
Fråga vilka dokument du ska ta med
请问有注册费吗?
Are there any registration fees?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
我是来进行住址登记。
I am here for the domicile registration.
Ange att du vill registrera din bostad
我想要申请一份无犯罪记录证明。
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
我想要申请居住证。
I would like to apply for a residence permit.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

我想要问一下关于保险的问题。
I would like to ask some questions about the health insurance.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
我需要私人的健康保险吗?
Do I need private health insurance?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
请问该保险涵盖哪些方面?
What is covered by the health insurance?
Fråga om vad försäkringen täcker
住院费
Hospital fees
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
专家费
Specialists' fees
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
诊疗费
Diagnostic tests
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
外科手术
Surgical procedures
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
精神治疗
Psychiatric treatment
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
牙齿治疗
Dental treatments
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
眼科治疗
Eye care treatment
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

请问您为什么需要入境签证?
Why are you requesting the entry visa?
Fråga varför någon begär inresevisum
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Do I need a visa to visit [country]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
我该如何续签我的签证?
How can I extend my visa?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
为什么我的签证申请被拒绝了?
Why has my visa application been rejected?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
请问我是否可以申请成为永久居民?
Can I apply to become a permanent resident?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

请问我需要更换我的车牌号吗?
Do I have to change the license plate of my car?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
我想要登记我的车辆。
I would like to register my vehicle.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Is my driving licence valid here?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
我想要申请临时驾照。
I would like to apply for a provisional driving license.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
我想要预约__________。
I would like to book my __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
理论考试
theory test
Typ av test
路考
driving test
Typ av test
我想要改动驾照上的__________。
I would like to change the ____________on my driving license.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
地址
address
Vad vill du ändra?
名字
name
Vad vill du ändra?
照片
photo
Vad vill du ändra?
我想要给驾照添加更高的级别。
I would like to add higher categories to my driving license.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
我想要延长我的驾照。
I would like to renew my driving license.
Ange att du vill förnya ditt körkort
我想要更换一个___________ 驾照。
I would like to replace a ___________ driving license.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
丢失
lost
Körkortsproblem
被偷了
stolen
Körkortsproblem
受损
damaged
Körkortsproblem
我想要申诉我的驾照吊销。
I would like to appeal my license suspension.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

我想要申请【国家】国籍。
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
我在哪里可以注册【语言】考试?
Where can I register for the [language] test?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
我没有犯罪记录。
I have a clean criminal record.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
我的【语言】达到了等级要求。
I have the required level of [language].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
公民身份申请的费用是哪些?
What are the fees for citizenship application?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
我的配偶是【国家】公民。
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Angivande av nationaliteten på din make/maka