Danska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
您的【文件】是什么时候签发的?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Fråga när ett dokument var utfärdat
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Fråga var ett dokument var utfärdat
请问您的身份证件何时过期?
Hvornår udløber dit ID?
Fråga när en legitimation går ut
您能帮我填一下这个表格吗?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
请问我要办____ 需要带什么文件?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
我的【材料】被偷了。
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
我在帮____ 填写申请表格。
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
这是机密信息。
Informationerne er fortrolige.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
您能给我一份申请表格的回执吗?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

你叫什么名字?
Hvad hedder du?
Fråga efter någons namn
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Hvor og hvornår er du født?
Fråga var och när någon är född
请问您住在哪里?
Hvor bor du?
Fråga var någon bor
请问您的地址是什么?
Hvad er din adresse?
Fråga efter någons adress
请问您的国籍是什么?
Hvad er dit statsborgerskab?
Fråga om någons medborgarskap
请问您是何时到达【该国】的?
Hvornår ankom du til [land]?
Fråga när någon anlände till landet
您能出示一下您的身份证件么?
Må jeg se dit ID?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

我的婚姻状况是____ 。
Jeg er ___________.
Ange din civilstatus
单身
single
Civilstatus
已婚
gift
Civilstatus
分居
separeret
Civilstatus
离异
fraskilt
Civilstatus
同居
samlevende
Civilstatus
民事结婚
i et indregistreret parforhold
Civilstatus
未婚伴侣
ugifte partnere
Civilstatus
同居伴侣关系
i et indenlandsk parforhold
Civilstatus
鳏居
enke
Civilstatus
请问您有孩子吗?
Har du børn?
Fråga om någon har barn
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Fråga om någon finansierar de samboende
我想要和家人团聚。
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

我想要在这个城市登记入户。
Jeg vil gerne registreres i byen
Ange att du till registrera dig i staden
请问我应该带什么材料?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Fråga vilka dokument du ska ta med
请问有注册费吗?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
我是来进行住址登记。
Jeg er her for at registrere min bopæl
Ange att du vill registrera din bostad
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
我想要申请居住证。
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

我想要问一下关于保险的问题。
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
我需要私人的健康保险吗?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
请问该保险涵盖哪些方面?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Fråga om vad försäkringen täcker
住院费
Hospitalsgebyrer
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
专家费
Speciallægegebyrer
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
诊疗费
Diagnosetests
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
外科手术
Kirurgiske indgreb
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
精神治疗
Psykiatrisk behandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
牙齿治疗
Tandbehandlinger
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
眼科治疗
Øjenbehandlinger
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

请问您为什么需要入境签证?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Fråga varför någon begär inresevisum
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
我该如何续签我的签证?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
为什么我的签证申请被拒绝了?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

请问我需要更换我的车牌号吗?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
我想要登记我的车辆。
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Er mit kørekort gyldigt her?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
我想要申请临时驾照。
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ansöka om ett provisoriskt körkort
我想要预约__________。
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
理论考试
teoritest
Typ av test
路考
køreprøve
Typ av test
我想要改动驾照上的__________。
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
地址
adressen
Vad vill du ändra?
名字
navnet
Vad vill du ändra?
照片
billedet
Vad vill du ändra?
我想要给驾照添加更高的级别。
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
我想要延长我的驾照。
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Ange att du vill förnya ditt körkort
我想要更换一个___________ 驾照。
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
丢失
mistet
Körkortsproblem
被偷了
stjålet
Körkortsproblem
受损
beskadiget
Körkortsproblem
我想要申诉我的驾照吊销。
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

我想要申请【国家】国籍。
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
我在哪里可以注册【语言】考试?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
我没有犯罪记录。
Jeg har en ren straffeattest
Ange att du har en fläckfritt straffregister
我的【语言】达到了等级要求。
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
公民身份申请的费用是哪些?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
我的配偶是【国家】公民。
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Angivande av nationaliteten på din make/maka