Ungerska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Fråga var du kan få ett formulär
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Fråga när en legitimation går ut
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quali documenti devo portare per ____ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ellopták a [dokumentumomat].
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Sto completando questa domanda per conto di ____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Le informazioni sono riservate.
Az információ bizalmas.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Come si chiama?
Hogy hívják?
Fråga efter någons namn
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Mikor és hol született?
Fråga var och när någon är född
Dove risiede?
Hol lakik?
Fråga var någon bor
Qual è il suo indirizzo?
Mi a címe?
Fråga efter någons adress
Qual è la sua cittadinanza?
Mi az állampolgársága?
Fråga om någons medborgarskap
Quando è arrivato/a in [stato]?
Mikor érkezett [országba]?
Fråga när någon anlände till landet
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Il mio stato civile è __________.
A családi állapotom ___________.
Ange din civilstatus
celibe (m) / nubile (f)
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Civilstatus
coniugato/a
házas
Civilstatus
separato/a
külön él a házastársától
Civilstatus
divorziato/a
elvált
Civilstatus
convivente
élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
in un'unione civile
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
in una coppia non sposata
élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
in un'unione di fatto
élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
vedovo/a
özvegy
Civilstatus
Ha figli?
Vannak gyermekei?
Fråga om någon har barn
Ha familiari a carico?
Élnek önnel eltartottak?
Fråga om någon finansierar de samboende
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Szeretnék regisztrálni.
Ange att du till registrera dig i staden
Quali documenti devo portare?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Van regisztrációs díj?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Ange att du vill registrera din bostad
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Mit fedez a biztosítás?
Fråga om vad försäkringen täcker
Spese ospedaliere
Kórházi költségek
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Spese per la consultazione di uno specialista
Szakorvos
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Test diagnostici
Diagnosztikai vizsgálatok
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Operazioni chirurgiche
Műtéti beavatkozás
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Trattamento psichiatrico
Pszichiátriai kezelés
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cure dentali
Fogorvosi kezelés
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cure oculistiche
Szemészeti kezelés
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Fråga varför någon begär inresevisum
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
La mia patente di guida è valida?
Érvényes itt a jogosítványom?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Vorrei prenotare l' __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
esame di teoria
elméleti vizsga
Typ av test
esame di guida
gyakorlati vizsga
Typ av test
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
l'indirizzo
cím
Vad vill du ändra?
il nome
név
Vad vill du ändra?
la foto
fénykép
Vad vill du ändra?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Ange att du vill förnya ditt körkort
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
smarrita
elveszett
Körkortsproblem
rubata
ellopott
Körkortsproblem
deteriorata
sérült
Körkortsproblem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Non ho precedenti penali.
Büntetlen előéletű vagyok.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ho il livello richiesto di [lingua].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Angivande av nationaliteten på din make/maka