Turkiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Fråga var du kan få ett formulär
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
[belge] ne zaman verildi?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
[belge] nerede verildi?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Fråga när en legitimation går ut
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quali documenti devo portare per ____ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
[belge] belgem çalındı.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Le informazioni sono riservate.
Bu bilgi özeldir.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Come si chiama?
Adınız nedir?
Fråga efter någons namn
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Fråga var och när någon är född
Dove risiede?
Nerede yaşıyorsunuz?
Fråga var någon bor
Qual è il suo indirizzo?
İkamet adresiniz nedir?
Fråga efter någons adress
Qual è la sua cittadinanza?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Fråga om någons medborgarskap
Quando è arrivato/a in [stato]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Fråga när någon anlände till landet
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Il mio stato civile è __________.
Medeni halim ___________.
Ange din civilstatus
celibe (m) / nubile (f)
bekar
Civilstatus
coniugato/a
evli
Civilstatus
separato/a
ayrılmış
Civilstatus
divorziato/a
boşanmış
Civilstatus
convivente
birlikte yaşıyor
Civilstatus
in un'unione civile
medeni birliktelik
Civilstatus
in una coppia non sposata
evlenmemiş çift
Civilstatus
in un'unione di fatto
medeni ortaklık içinde
Civilstatus
vedovo/a
dul
Civilstatus
Ha figli?
Çocuğunuz var mı?
Fråga om någon har barn
Ha familiari a carico?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Fråga om någon finansierar de samboende
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Ange att du till registrera dig i staden
Quali documenti devo portare?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Ange att du vill registrera din bostad
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Fråga om vad försäkringen täcker
Spese ospedaliere
Hastane masrafları
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Spese per la consultazione di uno specialista
Uzman doktor ücretleri
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Test diagnostici
Tanı koyma testleri
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Operazioni chirurgiche
Cerrahi operasyonlar
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Trattamento psichiatrico
Psikiyatri tedavisi
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cure dentali
Diş tedavisi
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cure oculistiche
Göz tedavisi
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Fråga varför någon begär inresevisum
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Vize başvurum neden reddedildi?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Ange att du behöver registrera ditt fordon
La mia patente di guida è valida?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Vorrei prenotare l' __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
esame di teoria
teorik sınav
Typ av test
esame di guida
direksiyon sınavı
Typ av test
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
l'indirizzo
adres
Vad vill du ändra?
il nome
ad
Vad vill du ändra?
la foto
fotoğraf
Vad vill du ändra?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
smarrita
kayıp
Körkortsproblem
rubata
çalınmış
Körkortsproblem
deteriorata
hasarlı
Körkortsproblem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Non ho precedenti penali.
Sabıka kaydım yoktur.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ho il livello richiesto di [lingua].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Angivande av nationaliteten på din make/maka