Svenska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
När går din legitimation ut?
Fråga när en legitimation går ut
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quali documenti devo portare per ____ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Le informazioni sono riservate.
Denna information är konfidentiell.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Come si chiama?
Vad heter du?
Fråga efter någons namn
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Fråga var och när någon är född
Dove risiede?
Var bor du?
Fråga var någon bor
Qual è il suo indirizzo?
Vad är din adress?
Fråga efter någons adress
Qual è la sua cittadinanza?
Vilken nationalitet tillhör du?
Fråga om någons medborgarskap
Quando è arrivato/a in [stato]?
När anlände du till [landet]?
Fråga när någon anlände till landet
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Kan du visa mig din legitimation?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Il mio stato civile è __________.
Min civilstatus är __________.
Ange din civilstatus
celibe (m) / nubile (f)
singel
Civilstatus
coniugato/a
gift
Civilstatus
separato/a
separerad
Civilstatus
divorziato/a
skild
Civilstatus
convivente
sambo
Civilstatus
in un'unione civile
i ett partnerskap
Civilstatus
in una coppia non sposata
ogift par
Civilstatus
in un'unione di fatto
i ett partnerskap
Civilstatus
vedovo/a
änka
Civilstatus
Ha figli?
Har du barn?
Fråga om någon har barn
Ha familiari a carico?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Fråga om någon finansierar de samboende
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Ange att du till registrera dig i staden
Quali documenti devo portare?
Vilka dokument ska jag ta med?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Kostar det något att registrera sig?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Jag vill registrera min bostad.
Ange att du vill registrera din bostad
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Fråga om vad försäkringen täcker
Spese ospedaliere
Patientavgifter
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Spese per la consultazione di uno specialista
Specialistkostnader
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Test diagnostici
Diagnostiska prov
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Operazioni chirurgiche
Kirurgiska ingrepp
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Trattamento psichiatrico
Psykiatrisk behandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cure dentali
Tandbehandlingar
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cure oculistiche
Ögonbehandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Varför begär du ett inresevisum?
Fråga varför någon begär inresevisum
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
La mia patente di guida è valida?
Är mitt körkort giltigt här?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Vorrei prenotare l' __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
esame di teoria
teoriprov
Typ av test
esame di guida
uppkörning
Typ av test
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
l'indirizzo
adressen
Vad vill du ändra?
il nome
namnet
Vad vill du ändra?
la foto
bilden
Vad vill du ändra?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
smarrita
borttappat
Körkortsproblem
rubata
stulet
Körkortsproblem
deteriorata
förstört
Körkortsproblem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Non ho precedenti penali.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ho il livello richiesto di [lingua].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Angivande av nationaliteten på din make/maka