Rumänska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Când a fost emis [documentul]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Unde a fost emis [documentul]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Când îți expiră ID-ul?
Fråga när en legitimation går ut
Può aiutarmi a compilare il modulo?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quali documenti devo portare per ____ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mi s-a furat [documentul].
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Le informazioni sono riservate.
Informația este confidențială.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Come si chiama?
Cum vă cheamă?
Fråga efter någons namn
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Fråga var och när någon är född
Dove risiede?
Unde locuiți?
Fråga var någon bor
Qual è il suo indirizzo?
Care este adresa dumneavoastră?
Fråga efter någons adress
Qual è la sua cittadinanza?
Ce cetățenie aveți?
Fråga om någons medborgarskap
Quando è arrivato/a in [stato]?
Când ați ajuns în [țara]?
Fråga när någon anlände till landet
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Il mio stato civile è __________.
Starea mea civilă este ___________.
Ange din civilstatus
celibe (m) / nubile (f)
Singur
Civilstatus
coniugato/a
Căsătorit/ă
Civilstatus
separato/a
separat/ă
Civilstatus
divorziato/a
divorțat/ă
Civilstatus
convivente
concobinaj
Civilstatus
in un'unione civile
într-o uniune civilă
Civilstatus
in una coppia non sposata
necăsătorit/ă
Civilstatus
in un'unione di fatto
partener/ă de viață
Civilstatus
vedovo/a
văduv/ă
Civilstatus
Ha figli?
Aveți copii?
Fråga om någon har barn
Ha familiari a carico?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Fråga om någon finansierar de samboende
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Ange att du till registrera dig i staden
Quali documenti devo portare?
Ce documente trebuie să aduc?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Există vreo taxă de înregistrare?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Ange att du vill registrera din bostad
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Fråga om vad försäkringen täcker
Spese ospedaliere
Taxe pentru spitalizare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Spese per la consultazione di uno specialista
Onorarii ale medicilor specialiști
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Test diagnostici
Test de diagnosticare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Operazioni chirurgiche
Intervenții chirurgicale
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Trattamento psichiatrico
Tratament psihiatric
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cure dentali
Tratamente dentare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cure oculistiche
Tratamente oftalmologice
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
De ce solicitați o viză de intrare?
Fråga varför någon begär inresevisum
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Cum îmi pot extinde viza?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
La mia patente di guida è valida?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Vorrei prenotare l' __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
esame di teoria
testul teoretic
Typ av test
esame di guida
examenul practic
Typ av test
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
l'indirizzo
Adresa
Vad vill du ändra?
il nome
nume
Vad vill du ändra?
la foto
fotografia
Vad vill du ändra?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
smarrita
pierdut
Körkortsproblem
rubata
furat
Körkortsproblem
deteriorata
distrus
Körkortsproblem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Non ho precedenti penali.
Nu am antecedente penale.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ho il livello richiesto di [lingua].
Am nivelul necesar de [limbă].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Partenerul meu este __________.
Angivande av nationaliteten på din make/maka