Hindi | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Fråga när en legitimation går ut
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quali documenti devo portare per ____ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Le informazioni sono riservate.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Come si chiama?
Fråga efter någons namn
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Fråga var och när någon är född
Dove risiede?
Fråga var någon bor
Qual è il suo indirizzo?
Fråga efter någons adress
Qual è la sua cittadinanza?
Fråga om någons medborgarskap
Quando è arrivato/a in [stato]?
Fråga när någon anlände till landet
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Il mio stato civile è __________.
Ange din civilstatus
celibe (m) / nubile (f)
Civilstatus
coniugato/a
Civilstatus
separato/a
Civilstatus
divorziato/a
Civilstatus
convivente
Civilstatus
in un'unione civile
Civilstatus
in una coppia non sposata
Civilstatus
in un'unione di fatto
Civilstatus
vedovo/a
Civilstatus
Ha figli?
Fråga om någon har barn
Ha familiari a carico?
Fråga om någon finansierar de samboende
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Ange att du till registrera dig i staden
Quali documenti devo portare?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Ange att du vill registrera din bostad
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Fråga om vad försäkringen täcker
Spese ospedaliere
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Spese per la consultazione di uno specialista
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Test diagnostici
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Operazioni chirurgiche
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Trattamento psichiatrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cure dentali
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cure oculistiche
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Fråga varför någon begär inresevisum
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
La mia patente di guida è valida?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Vorrei prenotare l' __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
esame di teoria
Typ av test
esame di guida
Typ av test
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
l'indirizzo
Vad vill du ändra?
il nome
Vad vill du ändra?
la foto
Vad vill du ändra?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
smarrita
Körkortsproblem
rubata
Körkortsproblem
deteriorata
Körkortsproblem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Non ho precedenti penali.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ho il livello richiesto di [lingua].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Angivande av nationaliteten på din make/maka