Finska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Fråga var du kan få ett formulär
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Fråga när en legitimation går ut
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quali documenti devo portare per ____ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Le informazioni sono riservate.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Come si chiama?
Mikä sinun nimesi on?
Fråga efter någons namn
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Fråga var och när någon är född
Dove risiede?
Missä sinä asut?
Fråga var någon bor
Qual è il suo indirizzo?
Mikä sinun osoitteesi on?
Fråga efter någons adress
Qual è la sua cittadinanza?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Fråga om någons medborgarskap
Quando è arrivato/a in [stato]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Fråga när någon anlände till landet
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Il mio stato civile è __________.
Minä olen _________.
Ange din civilstatus
celibe (m) / nubile (f)
naimaton
Civilstatus
coniugato/a
naimisissa
Civilstatus
separato/a
asumuserossa
Civilstatus
divorziato/a
eronnut
Civilstatus
convivente
avoliitossa
Civilstatus
in un'unione civile
rekisteröidyssä parisuhteessa
Civilstatus
in una coppia non sposata
parisuhteessa
Civilstatus
in un'unione di fatto
avoliitossa
Civilstatus
vedovo/a
leski
Civilstatus
Ha figli?
Onko sinulla lapsia?
Fråga om någon har barn
Ha familiari a carico?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Fråga om någon finansierar de samboende
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Ange att du till registrera dig i staden
Quali documenti devo portare?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Ange att du vill registrera din bostad
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Mitä vakuutus kattaa?
Fråga om vad försäkringen täcker
Spese ospedaliere
Sairaalakulut
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Spese per la consultazione di uno specialista
Erikoislääkärikustannukset
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Test diagnostici
Diagnostinen tutkimus
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Operazioni chirurgiche
Kirurgiset toimenpiteet
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Trattamento psichiatrico
Psykiatrinen hoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cure dentali
Hammashoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cure oculistiche
Silmähoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Fråga varför någon begär inresevisum
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
La mia patente di guida è valida?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Vorrei prenotare l' __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
esame di teoria
teoriakokeen
Typ av test
esame di guida
inssiajon
Typ av test
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
l'indirizzo
osoitetta
Vad vill du ändra?
il nome
nimeä
Vad vill du ändra?
la foto
kuvaa
Vad vill du ändra?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
smarrita
kadonneen
Körkortsproblem
rubata
varastetun
Körkortsproblem
deteriorata
vaurioituneen
Körkortsproblem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Non ho precedenti penali.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ho il livello richiesto di [lingua].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Angivande av nationaliteten på din make/maka