Danska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Hvornår udløber dit ID?
Fråga när en legitimation går ut
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quali documenti devo portare per ____ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Le informazioni sono riservate.
Informationerne er fortrolige.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Come si chiama?
Hvad hedder du?
Fråga efter någons namn
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Hvor og hvornår er du født?
Fråga var och när någon är född
Dove risiede?
Hvor bor du?
Fråga var någon bor
Qual è il suo indirizzo?
Hvad er din adresse?
Fråga efter någons adress
Qual è la sua cittadinanza?
Hvad er dit statsborgerskab?
Fråga om någons medborgarskap
Quando è arrivato/a in [stato]?
Hvornår ankom du til [land]?
Fråga när någon anlände till landet
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Må jeg se dit ID?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Il mio stato civile è __________.
Jeg er ___________.
Ange din civilstatus
celibe (m) / nubile (f)
single
Civilstatus
coniugato/a
gift
Civilstatus
separato/a
separeret
Civilstatus
divorziato/a
fraskilt
Civilstatus
convivente
samlevende
Civilstatus
in un'unione civile
i et indregistreret parforhold
Civilstatus
in una coppia non sposata
ugifte partnere
Civilstatus
in un'unione di fatto
i et indenlandsk parforhold
Civilstatus
vedovo/a
enke
Civilstatus
Ha figli?
Har du børn?
Fråga om någon har barn
Ha familiari a carico?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Fråga om någon finansierar de samboende
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Jeg vil gerne registreres i byen
Ange att du till registrera dig i staden
Quali documenti devo portare?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Ange att du vill registrera din bostad
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Fråga om vad försäkringen täcker
Spese ospedaliere
Hospitalsgebyrer
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Spese per la consultazione di uno specialista
Speciallægegebyrer
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Test diagnostici
Diagnosetests
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Operazioni chirurgiche
Kirurgiske indgreb
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Trattamento psichiatrico
Psykiatrisk behandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cure dentali
Tandbehandlinger
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cure oculistiche
Øjenbehandlinger
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Fråga varför någon begär inresevisum
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
La mia patente di guida è valida?
Er mit kørekort gyldigt her?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Vorrei prenotare l' __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
esame di teoria
teoritest
Typ av test
esame di guida
køreprøve
Typ av test
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
l'indirizzo
adressen
Vad vill du ändra?
il nome
navnet
Vad vill du ändra?
la foto
billedet
Vad vill du ändra?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
smarrita
mistet
Körkortsproblem
rubata
stjålet
Körkortsproblem
deteriorata
beskadiget
Körkortsproblem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Non ho precedenti penali.
Jeg har en ren straffeattest
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ho il livello richiesto di [lingua].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Angivande av nationaliteten på din make/maka