Ungerska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Hol találom a ____űrlapot?
Fråga var du kan få ett formulär
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Fråga när en legitimation går ut
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Ellopták a [dokumentumomat].
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Az információ bizalmas.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Πώς σας λένε;
Hogy hívják?
Fråga efter någons namn
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Mikor és hol született?
Fråga var och när någon är född
Πού μένετε;
Hol lakik?
Fråga var någon bor
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Mi a címe?
Fråga efter någons adress
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Mi az állampolgársága?
Fråga om någons medborgarskap
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Mikor érkezett [országba]?
Fråga när någon anlände till landet
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
A családi állapotom ___________.
Ange din civilstatus
ελεύθερος/η
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Civilstatus
παντρεμένος/η
házas
Civilstatus
σε διάσταση
külön él a házastársától
Civilstatus
χωρισμένος/η
elvált
Civilstatus
συμβίωση
élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
σε αστική ένωση
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
ανύπαντροι σύντροφοι
élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
χήρος/χήρα
özvegy
Civilstatus
έχετε παιδιά;
Vannak gyermekei?
Fråga om någon har barn
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Élnek önnel eltartottak?
Fråga om någon finansierar de samboende
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Szeretnék regisztrálni.
Ange att du till registrera dig i staden
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Van regisztrációs díj?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Ange att du vill registrera din bostad
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Mit fedez a biztosítás?
Fråga om vad försäkringen täcker
Τέλη νοσοκομείου
Kórházi költségek
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Szakorvos
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnosztikai vizsgálatok
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Χειρουργικές επεμβάσεις
Műtéti beavatkozás
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ψυχιατρική θεραπεία
Pszichiátriai kezelés
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Οδοντιατρικές θεραπείες
Fogorvosi kezelés
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Szemészeti kezelés
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Miért igényli a beutazási vízumot?
Fråga varför någon begär inresevisum
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Érvényes itt a jogosítványom?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
θεωρητική εξέταση
elméleti vizsga
Typ av test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
gyakorlati vizsga
Typ av test
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
διεύθυνση
cím
Vad vill du ändra?
όνομα
név
Vad vill du ändra?
φωτογραφία
fénykép
Vad vill du ändra?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Ange att du vill förnya ditt körkort
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
χαμένη
elveszett
Körkortsproblem
κλεμμένη
ellopott
Körkortsproblem
κατεστραμμένη
sérült
Körkortsproblem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Büntetlen előéletű vagyok.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Angivande av nationaliteten på din make/maka