Turkiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
____ için nereden form bulabilirim?
Fråga var du kan få ett formulär
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
[belge] ne zaman verildi?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
[belge] nerede verildi?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Fråga när en legitimation går ut
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
[belge] belgem çalındı.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Bu bilgi özeldir.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Πώς σας λένε;
Adınız nedir?
Fråga efter någons namn
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Fråga var och när någon är född
Πού μένετε;
Nerede yaşıyorsunuz?
Fråga var någon bor
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
İkamet adresiniz nedir?
Fråga efter någons adress
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Hangi ülke vatandaşısınız?
Fråga om någons medborgarskap
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
[ülke] ne zaman geldiniz?
Fråga när någon anlände till landet
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Kimliğinizi görebilir miyim?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Medeni halim ___________.
Ange din civilstatus
ελεύθερος/η
bekar
Civilstatus
παντρεμένος/η
evli
Civilstatus
σε διάσταση
ayrılmış
Civilstatus
χωρισμένος/η
boşanmış
Civilstatus
συμβίωση
birlikte yaşıyor
Civilstatus
σε αστική ένωση
medeni birliktelik
Civilstatus
ανύπαντροι σύντροφοι
evlenmemiş çift
Civilstatus
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
medeni ortaklık içinde
Civilstatus
χήρος/χήρα
dul
Civilstatus
έχετε παιδιά;
Çocuğunuz var mı?
Fråga om någon har barn
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Fråga om någon finansierar de samboende
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Ange att du till registrera dig i staden
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Ange att du vill registrera din bostad
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Fråga om vad försäkringen täcker
Τέλη νοσοκομείου
Hastane masrafları
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Uzman doktor ücretleri
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Διαγνωστικές εξετάσεις
Tanı koyma testleri
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Χειρουργικές επεμβάσεις
Cerrahi operasyonlar
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ψυχιατρική θεραπεία
Psikiyatri tedavisi
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Οδοντιατρικές θεραπείες
Diş tedavisi
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Göz tedavisi
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Fråga varför någon begär inresevisum
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Vize başvurum neden reddedildi?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Ehliyetim burada geçerli mi?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
θεωρητική εξέταση
teorik sınav
Typ av test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
direksiyon sınavı
Typ av test
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
διεύθυνση
adres
Vad vill du ändra?
όνομα
ad
Vad vill du ändra?
φωτογραφία
fotoğraf
Vad vill du ändra?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
χαμένη
kayıp
Körkortsproblem
κλεμμένη
çalınmış
Körkortsproblem
κατεστραμμένη
hasarlı
Körkortsproblem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Sabıka kaydım yoktur.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Angivande av nationaliteten på din make/maka