Svenska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
När var ditt [dokument] utfärdat?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
När går din legitimation ut?
Fråga när en legitimation går ut
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Denna information är konfidentiell.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Πώς σας λένε;
Vad heter du?
Fråga efter någons namn
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Fråga var och när någon är född
Πού μένετε;
Var bor du?
Fråga var någon bor
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Vad är din adress?
Fråga efter någons adress
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Vilken nationalitet tillhör du?
Fråga om någons medborgarskap
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
När anlände du till [landet]?
Fråga när någon anlände till landet
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Kan du visa mig din legitimation?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Min civilstatus är __________.
Ange din civilstatus
ελεύθερος/η
singel
Civilstatus
παντρεμένος/η
gift
Civilstatus
σε διάσταση
separerad
Civilstatus
χωρισμένος/η
skild
Civilstatus
συμβίωση
sambo
Civilstatus
σε αστική ένωση
i ett partnerskap
Civilstatus
ανύπαντροι σύντροφοι
ogift par
Civilstatus
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
i ett partnerskap
Civilstatus
χήρος/χήρα
änka
Civilstatus
έχετε παιδιά;
Har du barn?
Fråga om någon har barn
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Fråga om någon finansierar de samboende
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Ange att du till registrera dig i staden
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Vilka dokument ska jag ta med?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Kostar det något att registrera sig?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Jag vill registrera min bostad.
Ange att du vill registrera din bostad
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Vad täcker sjukförsäkringen?
Fråga om vad försäkringen täcker
Τέλη νοσοκομείου
Patientavgifter
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Specialistkostnader
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostiska prov
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Χειρουργικές επεμβάσεις
Kirurgiska ingrepp
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ψυχιατρική θεραπεία
Psykiatrisk behandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tandbehandlingar
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Ögonbehandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Varför begär du ett inresevisum?
Fråga varför någon begär inresevisum
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Är mitt körkort giltigt här?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
θεωρητική εξέταση
teoriprov
Typ av test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
uppkörning
Typ av test
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
διεύθυνση
adressen
Vad vill du ändra?
όνομα
namnet
Vad vill du ändra?
φωτογραφία
bilden
Vad vill du ändra?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
χαμένη
borttappat
Körkortsproblem
κλεμμένη
stulet
Körkortsproblem
κατεστραμμένη
förstört
Körkortsproblem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Angivande av nationaliteten på din make/maka