Rumänska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Când a fost emis [documentul]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Unde a fost emis [documentul]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Când îți expiră ID-ul?
Fråga när en legitimation går ut
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mi s-a furat [documentul].
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Informația este confidențială.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Πώς σας λένε;
Cum vă cheamă?
Fråga efter någons namn
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Fråga var och när någon är född
Πού μένετε;
Unde locuiți?
Fråga var någon bor
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Care este adresa dumneavoastră?
Fråga efter någons adress
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Ce cetățenie aveți?
Fråga om någons medborgarskap
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Când ați ajuns în [țara]?
Fråga när någon anlände till landet
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Starea mea civilă este ___________.
Ange din civilstatus
ελεύθερος/η
Singur
Civilstatus
παντρεμένος/η
Căsătorit/ă
Civilstatus
σε διάσταση
separat/ă
Civilstatus
χωρισμένος/η
divorțat/ă
Civilstatus
συμβίωση
concobinaj
Civilstatus
σε αστική ένωση
într-o uniune civilă
Civilstatus
ανύπαντροι σύντροφοι
necăsătorit/ă
Civilstatus
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
partener/ă de viață
Civilstatus
χήρος/χήρα
văduv/ă
Civilstatus
έχετε παιδιά;
Aveți copii?
Fråga om någon har barn
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Fråga om någon finansierar de samboende
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Ange att du till registrera dig i staden
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Ce documente trebuie să aduc?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Există vreo taxă de înregistrare?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Ange att du vill registrera din bostad
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Fråga om vad försäkringen täcker
Τέλη νοσοκομείου
Taxe pentru spitalizare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Onorarii ale medicilor specialiști
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Διαγνωστικές εξετάσεις
Test de diagnosticare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Χειρουργικές επεμβάσεις
Intervenții chirurgicale
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ψυχιατρική θεραπεία
Tratament psihiatric
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tratamente dentare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Tratamente oftalmologice
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
De ce solicitați o viză de intrare?
Fråga varför någon begär inresevisum
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Cum îmi pot extinde viza?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Este permisul meu de conducere valid aici?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
θεωρητική εξέταση
testul teoretic
Typ av test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
examenul practic
Typ av test
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
διεύθυνση
Adresa
Vad vill du ändra?
όνομα
nume
Vad vill du ändra?
φωτογραφία
fotografia
Vad vill du ändra?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
χαμένη
pierdut
Körkortsproblem
κλεμμένη
furat
Körkortsproblem
κατεστραμμένη
distrus
Körkortsproblem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Nu am antecedente penale.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Am nivelul necesar de [limbă].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Partenerul meu este __________.
Angivande av nationaliteten på din make/maka