Portugisiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Fråga när en legitimation går ut
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
A informação é confidencial.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Πώς σας λένε;
Qual é o seu nome?
Fråga efter någons namn
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Fråga var och när någon är född
Πού μένετε;
Onde você mora?
Fråga var någon bor
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Qual é o seu endereço?
Fråga efter någons adress
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Qual é a sua cidadania?
Fråga om någons medborgarskap
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Quando você chegou em [país]?
Fråga när någon anlände till landet
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Meu estado civil é ___________.
Ange din civilstatus
ελεύθερος/η
solteiro(a)
Civilstatus
παντρεμένος/η
casado(a)
Civilstatus
σε διάσταση
separado(a)
Civilstatus
χωρισμένος/η
divorciado(a)
Civilstatus
συμβίωση
coabitação
Civilstatus
σε αστική ένωση
em uma união civil
Civilstatus
ανύπαντροι σύντροφοι
companheiros/união estável
Civilstatus
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
parceria doméstica
Civilstatus
χήρος/χήρα
viúvo(a)
Civilstatus
έχετε παιδιά;
Você tem filhos?
Fråga om någon har barn
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Você tem dependentes morando com você?
Fråga om någon finansierar de samboende
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Gostaria de reencontrar minha família.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Ange att du till registrera dig i staden
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Que documentos devo trazer?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Existem taxas de registro?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Ange att du vill registrera din bostad
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Preciso de seguro de saúde privado?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Fråga om vad försäkringen täcker
Τέλη νοσοκομείου
Taxas hospitalares
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Taxas de especialistas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Διαγνωστικές εξετάσεις
Testes de diagnóstico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Χειρουργικές επεμβάσεις
Procedimentos cirúrgicos
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ψυχιατρική θεραπεία
Tratamento psiquiátrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tratamentos dentários
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Tratamento oftalmológico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Por que você está requisitando um visto?
Fråga varför någon begär inresevisum
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Como posso extender meu visto?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Por que minha requisição de visto foi negada?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Gostaria de registrar meu veículo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Gostaria de marcar minha __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
θεωρητική εξέταση
prova teórica
Typ av test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
prova prática de direção
Typ av test
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
διεύθυνση
endereço
Vad vill du ändra?
όνομα
nome
Vad vill du ändra?
φωτογραφία
foto
Vad vill du ändra?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
χαμένη
perdida
Körkortsproblem
κλεμμένη
roubada
Körkortsproblem
κατεστραμμένη
danificada
Körkortsproblem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Angivande av nationaliteten på din make/maka