Finska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Fråga var du kan få ett formulär
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Fråga när en legitimation går ut
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Πώς σας λένε;
Mikä sinun nimesi on?
Fråga efter någons namn
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Fråga var och när någon är född
Πού μένετε;
Missä sinä asut?
Fråga var någon bor
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Mikä sinun osoitteesi on?
Fråga efter någons adress
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Fråga om någons medborgarskap
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Koska sinä saavuit [maahan]?
Fråga när någon anlände till landet
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Minä olen _________.
Ange din civilstatus
ελεύθερος/η
naimaton
Civilstatus
παντρεμένος/η
naimisissa
Civilstatus
σε διάσταση
asumuserossa
Civilstatus
χωρισμένος/η
eronnut
Civilstatus
συμβίωση
avoliitossa
Civilstatus
σε αστική ένωση
rekisteröidyssä parisuhteessa
Civilstatus
ανύπαντροι σύντροφοι
parisuhteessa
Civilstatus
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
avoliitossa
Civilstatus
χήρος/χήρα
leski
Civilstatus
έχετε παιδιά;
Onko sinulla lapsia?
Fråga om någon har barn
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Fråga om någon finansierar de samboende
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Ange att du till registrera dig i staden
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Ange att du vill registrera din bostad
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Mitä vakuutus kattaa?
Fråga om vad försäkringen täcker
Τέλη νοσοκομείου
Sairaalakulut
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Erikoislääkärikustannukset
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostinen tutkimus
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Χειρουργικές επεμβάσεις
Kirurgiset toimenpiteet
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ψυχιατρική θεραπεία
Psykiatrinen hoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Οδοντιατρικές θεραπείες
Hammashoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Silmähoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Fråga varför någon begär inresevisum
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Kelpaako ajokorttini täällä?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Haluaisin suorittaa ________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
θεωρητική εξέταση
teoriakokeen
Typ av test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
inssiajon
Typ av test
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
διεύθυνση
osoitetta
Vad vill du ändra?
όνομα
nimeä
Vad vill du ändra?
φωτογραφία
kuvaa
Vad vill du ändra?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
χαμένη
kadonneen
Körkortsproblem
κλεμμένη
varastetun
Körkortsproblem
κατεστραμμένη
vaurioituneen
Körkortsproblem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Angivande av nationaliteten på din make/maka