Esperanto | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Fråga var du kan få ett formulär
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Kiam elspiras via legitimilo?
Fråga när en legitimation går ut
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
La informo estas konfidenca.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Πώς σας λένε;
Kiel vi nomiĝas?
Fråga efter någons namn
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Fråga var och när någon är född
Πού μένετε;
Kie vi loĝas?
Fråga var någon bor
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Kio estas via adreso?
Fråga efter någons adress
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Kio estas via civitaneco?
Fråga om någons medborgarskap
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Kiam vi alvenis en [lando]?
Fråga när någon anlände till landet
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Mia edzecostato estas ___________.
Ange din civilstatus
ελεύθερος/η
senedza
Civilstatus
παντρεμένος/η
edziĝinta
Civilstatus
σε διάσταση
apartiga
Civilstatus
χωρισμένος/η
eksedziĝinta
Civilstatus
συμβίωση
kunviva
Civilstatus
σε αστική ένωση
en civila kuniĝo
Civilstatus
ανύπαντροι σύντροφοι
fraŭlaj partneroj
Civilstatus
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
en hejma partnereco
Civilstatus
χήρος/χήρα
vidvina
Civilstatus
έχετε παιδιά;
Ĉu vi havas infanojn?
Fråga om någon har barn
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Fråga om någon finansierar de samboende
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Ange att du till registrera dig i staden
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Kion dokumentojn mi alportus?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Ange att du vill registrera din bostad
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Fråga om vad försäkringen täcker
Τέλη νοσοκομείου
Hospitalokotizoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Kotizoj por la ekspertoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnozoprovoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Χειρουργικές επεμβάσεις
Kirurgiaj proceduroj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ψυχιατρική θεραπεία
Psikiatria kuracado
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Οδοντιατρικές θεραπείες
Dentaj kuracadoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Okula kuracado
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Kial vi petas la enirovizon?
Fråga varför någon begär inresevisum
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
θεωρητική εξέταση
teorian teston
Typ av test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
veturantan teston
Typ av test
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
διεύθυνση
adreson
Vad vill du ändra?
όνομα
nomon
Vad vill du ändra?
φωτογραφία
foton
Vad vill du ändra?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
χαμένη
perdatan
Körkortsproblem
κλεμμένη
ŝtelatan
Körkortsproblem
κατεστραμμένη
difektatan
Körkortsproblem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Mi havas puran krimliston
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Angivande av nationaliteten på din make/maka