Ungerska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Fråga var du kan få ett formulär
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Où votre [document] a été délivré ?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Fråga när en legitimation går ut
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mon/ma [document] a été volé(e).
Ellopták a [dokumentumomat].
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Ces informations sont confidentielles.
Az információ bizalmas.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Comment vous appelez-vous ?
Hogy hívják?
Fråga efter någons namn
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Mikor és hol született?
Fråga var och när någon är född
Où résidez-vous ?
Hol lakik?
Fråga var någon bor
Où habitez-vous ?
Mi a címe?
Fråga efter någons adress
Quelle est votre nationalité ?
Mi az állampolgársága?
Fråga om någons medborgarskap
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Mikor érkezett [országba]?
Fråga när någon anlände till landet
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Ma situation matrimoniale est _____.
A családi állapotom ___________.
Ange din civilstatus
célibataire
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Civilstatus
Marié(e)
házas
Civilstatus
Séparé(e)
külön él a házastársától
Civilstatus
Divorcé(e)
elvált
Civilstatus
en concubinage
élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
dans une union civile
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
en concubinage
élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
en partenariat domestique
élettársi kapcsolatban van
Civilstatus
veuf/veuve
özvegy
Civilstatus
Vous avez des enfants ?
Vannak gyermekei?
Fråga om någon har barn
Vous avez des personnes à charge ?
Élnek önnel eltartottak?
Fråga om någon finansierar de samboende
Je voudrais réunir ma famille.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Szeretnék regisztrálni.
Ange att du till registrera dig i staden
Quels documents dois-je apporter ?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Van regisztrációs díj?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Ange att du vill registrera din bostad
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Je voudrais demander un permis de séjour.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Mit fedez a biztosítás?
Fråga om vad försäkringen täcker
Frais hospitaliers
Kórházi költségek
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Frais de consultation d'un spécialiste
Szakorvos
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tests diagnostiques
Diagnosztikai vizsgálatok
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Opérations chirurgicales
Műtéti beavatkozás
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Traitement psychiatrique
Pszichiátriai kezelés
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Soins dentaires
Fogorvosi kezelés
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Soins oculaires
Szemészeti kezelés
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Fråga varför någon begär inresevisum
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Érvényes itt a jogosítványom?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
le code
elméleti vizsga
Typ av test
la conduite
gyakorlati vizsga
Typ av test
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
mon adresse
cím
Vad vill du ändra?
mon nom
név
Vad vill du ändra?
ma photo
fénykép
Vad vill du ändra?
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Ange att du vill förnya ditt körkort
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdu
elveszett
Körkortsproblem
volé
ellopott
Körkortsproblem
abîmé
sérült
Körkortsproblem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Je n'ai pas de casier judiciaire
Büntetlen előéletű vagyok.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mon conjoint est [nationalité].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Angivande av nationaliteten på din make/maka