Svenska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Où votre [document] a été délivré ?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
När går din legitimation ut?
Fråga när en legitimation går ut
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mon/ma [document] a été volé(e).
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Ces informations sont confidentielles.
Denna information är konfidentiell.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Comment vous appelez-vous ?
Vad heter du?
Fråga efter någons namn
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Fråga var och när någon är född
Où résidez-vous ?
Var bor du?
Fråga var någon bor
Où habitez-vous ?
Vad är din adress?
Fråga efter någons adress
Quelle est votre nationalité ?
Vilken nationalitet tillhör du?
Fråga om någons medborgarskap
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
När anlände du till [landet]?
Fråga när någon anlände till landet
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Kan du visa mig din legitimation?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Ma situation matrimoniale est _____.
Min civilstatus är __________.
Ange din civilstatus
célibataire
singel
Civilstatus
Marié(e)
gift
Civilstatus
Séparé(e)
separerad
Civilstatus
Divorcé(e)
skild
Civilstatus
en concubinage
sambo
Civilstatus
dans une union civile
i ett partnerskap
Civilstatus
en concubinage
ogift par
Civilstatus
en partenariat domestique
i ett partnerskap
Civilstatus
veuf/veuve
änka
Civilstatus
Vous avez des enfants ?
Har du barn?
Fråga om någon har barn
Vous avez des personnes à charge ?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Fråga om någon finansierar de samboende
Je voudrais réunir ma famille.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Ange att du till registrera dig i staden
Quels documents dois-je apporter ?
Vilka dokument ska jag ta med?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Kostar det något att registrera sig?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Jag vill registrera min bostad.
Ange att du vill registrera din bostad
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Je voudrais demander un permis de séjour.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Fråga om vad försäkringen täcker
Frais hospitaliers
Patientavgifter
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Frais de consultation d'un spécialiste
Specialistkostnader
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tests diagnostiques
Diagnostiska prov
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Opérations chirurgicales
Kirurgiska ingrepp
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Traitement psychiatrique
Psykiatrisk behandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Soins dentaires
Tandbehandlingar
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Soins oculaires
Ögonbehandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Varför begär du ett inresevisum?
Fråga varför någon begär inresevisum
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Är mitt körkort giltigt här?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
le code
teoriprov
Typ av test
la conduite
uppkörning
Typ av test
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
mon adresse
adressen
Vad vill du ändra?
mon nom
namnet
Vad vill du ändra?
ma photo
bilden
Vad vill du ändra?
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdu
borttappat
Körkortsproblem
volé
stulet
Körkortsproblem
abîmé
förstört
Körkortsproblem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Je n'ai pas de casier judiciaire
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mon conjoint est [nationalité].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Angivande av nationaliteten på din make/maka