Japanska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Où votre [document] a été délivré ?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Fråga när en legitimation går ut
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mon/ma [document] a été volé(e).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Ces informations sont confidentielles.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Comment vous appelez-vous ?
Fråga efter någons namn
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Fråga var och när någon är född
Où résidez-vous ?
Fråga var någon bor
Où habitez-vous ?
Fråga efter någons adress
Quelle est votre nationalité ?
Fråga om någons medborgarskap
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Fråga när någon anlände till landet
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Ma situation matrimoniale est _____.
Ange din civilstatus
célibataire
Civilstatus
Marié(e)
Civilstatus
Séparé(e)
Civilstatus
Divorcé(e)
Civilstatus
en concubinage
Civilstatus
dans une union civile
Civilstatus
en concubinage
Civilstatus
en partenariat domestique
Civilstatus
veuf/veuve
Civilstatus
Vous avez des enfants ?
Fråga om någon har barn
Vous avez des personnes à charge ?
Fråga om någon finansierar de samboende
Je voudrais réunir ma famille.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Ange att du till registrera dig i staden
Quels documents dois-je apporter ?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Ange att du vill registrera din bostad
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Je voudrais demander un permis de séjour.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Fråga om vad försäkringen täcker
Frais hospitaliers
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Frais de consultation d'un spécialiste
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tests diagnostiques
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Opérations chirurgicales
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Traitement psychiatrique
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Soins dentaires
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Soins oculaires
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Fråga varför någon begär inresevisum
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
le code
Typ av test
la conduite
Typ av test
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
mon adresse
Vad vill du ändra?
mon nom
Vad vill du ändra?
ma photo
Vad vill du ändra?
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdu
Körkortsproblem
volé
Körkortsproblem
abîmé
Körkortsproblem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Je n'ai pas de casier judiciaire
Ange att du har en fläckfritt straffregister
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mon conjoint est [nationalité].
Angivande av nationaliteten på din make/maka