Grekiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Fråga var du kan få ett formulär
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fråga när ett dokument var utfärdat
Où votre [document] a été délivré ?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fråga var ett dokument var utfärdat
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Fråga när en legitimation går ut
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mon/ma [document] a été volé(e).
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Ces informations sont confidentielles.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Comment vous appelez-vous ?
Πώς σας λένε;
Fråga efter någons namn
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Fråga var och när någon är född
Où résidez-vous ?
Πού μένετε;
Fråga var någon bor
Où habitez-vous ?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Fråga efter någons adress
Quelle est votre nationalité ?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Fråga om någons medborgarskap
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Fråga när någon anlände till landet
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Ma situation matrimoniale est _____.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Ange din civilstatus
célibataire
ελεύθερος/η
Civilstatus
Marié(e)
παντρεμένος/η
Civilstatus
Séparé(e)
σε διάσταση
Civilstatus
Divorcé(e)
χωρισμένος/η
Civilstatus
en concubinage
συμβίωση
Civilstatus
dans une union civile
σε αστική ένωση
Civilstatus
en concubinage
ανύπαντροι σύντροφοι
Civilstatus
en partenariat domestique
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Civilstatus
veuf/veuve
χήρος/χήρα
Civilstatus
Vous avez des enfants ?
έχετε παιδιά;
Fråga om någon har barn
Vous avez des personnes à charge ?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Fråga om någon finansierar de samboende
Je voudrais réunir ma famille.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Ange att du till registrera dig i staden
Quels documents dois-je apporter ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Fråga vilka dokument du ska ta med
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Ange att du vill registrera din bostad
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Je voudrais demander un permis de séjour.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Fråga om vad försäkringen täcker
Frais hospitaliers
Τέλη νοσοκομείου
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Frais de consultation d'un spécialiste
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tests diagnostiques
Διαγνωστικές εξετάσεις
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Opérations chirurgicales
Χειρουργικές επεμβάσεις
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Traitement psychiatrique
Ψυχιατρική θεραπεία
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Soins dentaires
Οδοντιατρικές θεραπείες
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Soins oculaires
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Fråga varför någon begär inresevisum
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
le code
θεωρητική εξέταση
Typ av test
la conduite
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Typ av test
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
mon adresse
διεύθυνση
Vad vill du ändra?
mon nom
όνομα
Vad vill du ändra?
ma photo
φωτογραφία
Vad vill du ändra?
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdu
χαμένη
Körkortsproblem
volé
κλεμμένη
Körkortsproblem
abîmé
κατεστραμμένη
Körkortsproblem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Je n'ai pas de casier judiciaire
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mon conjoint est [nationalité].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Angivande av nationaliteten på din make/maka