Esperanto | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Fråga var du kan få ett formulär
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Où votre [document] a été délivré ?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Kiam elspiras via legitimilo?
Fråga när en legitimation går ut
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mon/ma [document] a été volé(e).
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Ces informations sont confidentielles.
La informo estas konfidenca.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Comment vous appelez-vous ?
Kiel vi nomiĝas?
Fråga efter någons namn
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Fråga var och när någon är född
Où résidez-vous ?
Kie vi loĝas?
Fråga var någon bor
Où habitez-vous ?
Kio estas via adreso?
Fråga efter någons adress
Quelle est votre nationalité ?
Kio estas via civitaneco?
Fråga om någons medborgarskap
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Fråga när någon anlände till landet
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Ma situation matrimoniale est _____.
Mia edzecostato estas ___________.
Ange din civilstatus
célibataire
senedza
Civilstatus
Marié(e)
edziĝinta
Civilstatus
Séparé(e)
apartiga
Civilstatus
Divorcé(e)
eksedziĝinta
Civilstatus
en concubinage
kunviva
Civilstatus
dans une union civile
en civila kuniĝo
Civilstatus
en concubinage
fraŭlaj partneroj
Civilstatus
en partenariat domestique
en hejma partnereco
Civilstatus
veuf/veuve
vidvina
Civilstatus
Vous avez des enfants ?
Ĉu vi havas infanojn?
Fråga om någon har barn
Vous avez des personnes à charge ?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Fråga om någon finansierar de samboende
Je voudrais réunir ma famille.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Ange att du till registrera dig i staden
Quels documents dois-je apporter ?
Kion dokumentojn mi alportus?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Ange att du vill registrera din bostad
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Je voudrais demander un permis de séjour.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Fråga om vad försäkringen täcker
Frais hospitaliers
Hospitalokotizoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Frais de consultation d'un spécialiste
Kotizoj por la ekspertoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tests diagnostiques
Diagnozoprovoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Opérations chirurgicales
Kirurgiaj proceduroj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Traitement psychiatrique
Psikiatria kuracado
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Soins dentaires
Dentaj kuracadoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Soins oculaires
Okula kuracado
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Kial vi petas la enirovizon?
Fråga varför någon begär inresevisum
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
le code
teorian teston
Typ av test
la conduite
veturantan teston
Typ av test
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
mon adresse
adreson
Vad vill du ändra?
mon nom
nomon
Vad vill du ändra?
ma photo
foton
Vad vill du ändra?
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdu
perdatan
Körkortsproblem
volé
ŝtelatan
Körkortsproblem
abîmé
difektatan
Körkortsproblem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Je n'ai pas de casier judiciaire
Mi havas puran krimliston
Ange att du har en fläckfritt straffregister
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mon conjoint est [nationalité].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Angivande av nationaliteten på din make/maka