Danska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Où votre [document] a été délivré ?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Hvornår udløber dit ID?
Fråga när en legitimation går ut
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mon/ma [document] a été volé(e).
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Ces informations sont confidentielles.
Informationerne er fortrolige.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Comment vous appelez-vous ?
Hvad hedder du?
Fråga efter någons namn
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Hvor og hvornår er du født?
Fråga var och när någon är född
Où résidez-vous ?
Hvor bor du?
Fråga var någon bor
Où habitez-vous ?
Hvad er din adresse?
Fråga efter någons adress
Quelle est votre nationalité ?
Hvad er dit statsborgerskab?
Fråga om någons medborgarskap
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Hvornår ankom du til [land]?
Fråga när någon anlände till landet
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Må jeg se dit ID?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Ma situation matrimoniale est _____.
Jeg er ___________.
Ange din civilstatus
célibataire
single
Civilstatus
Marié(e)
gift
Civilstatus
Séparé(e)
separeret
Civilstatus
Divorcé(e)
fraskilt
Civilstatus
en concubinage
samlevende
Civilstatus
dans une union civile
i et indregistreret parforhold
Civilstatus
en concubinage
ugifte partnere
Civilstatus
en partenariat domestique
i et indenlandsk parforhold
Civilstatus
veuf/veuve
enke
Civilstatus
Vous avez des enfants ?
Har du børn?
Fråga om någon har barn
Vous avez des personnes à charge ?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Fråga om någon finansierar de samboende
Je voudrais réunir ma famille.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Jeg vil gerne registreres i byen
Ange att du till registrera dig i staden
Quels documents dois-je apporter ?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Ange att du vill registrera din bostad
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Je voudrais demander un permis de séjour.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Fråga om vad försäkringen täcker
Frais hospitaliers
Hospitalsgebyrer
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Frais de consultation d'un spécialiste
Speciallægegebyrer
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tests diagnostiques
Diagnosetests
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Opérations chirurgicales
Kirurgiske indgreb
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Traitement psychiatrique
Psykiatrisk behandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Soins dentaires
Tandbehandlinger
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Soins oculaires
Øjenbehandlinger
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Fråga varför någon begär inresevisum
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Er mit kørekort gyldigt her?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
le code
teoritest
Typ av test
la conduite
køreprøve
Typ av test
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
mon adresse
adressen
Vad vill du ändra?
mon nom
navnet
Vad vill du ändra?
ma photo
billedet
Vad vill du ändra?
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdu
mistet
Körkortsproblem
volé
stjålet
Körkortsproblem
abîmé
beskadiget
Körkortsproblem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Je n'ai pas de casier judiciaire
Jeg har en ren straffeattest
Ange att du har en fläckfritt straffregister
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mon conjoint est [nationalité].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Angivande av nationaliteten på din make/maka