Arabiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Fråga var du kan få ett formulär
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Fråga när ett dokument var utfärdat
Où votre [document] a été délivré ?
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Fråga var ett dokument var utfärdat
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Fråga när en legitimation går ut
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mon/ma [document] a été volé(e).
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Ces informations sont confidentielles.
المعلومات سرية.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Comment vous appelez-vous ?
ما هو اسمك؟
Fråga efter någons namn
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Fråga var och när någon är född
Où résidez-vous ?
أين تعيش؟
Fråga var någon bor
Où habitez-vous ?
ما هو عنوانك؟
Fråga efter någons adress
Quelle est votre nationalité ?
ما هي جنسيتك؟
Fråga om någons medborgarskap
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
أين وصلت إلى [بلد]؟
Fråga när någon anlände till landet
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Ma situation matrimoniale est _____.
حالتي الزوجية هي___________________.
Ange din civilstatus
célibataire
عازب
Civilstatus
Marié(e)
متزوج
Civilstatus
Séparé(e)
منفصل
Civilstatus
Divorcé(e)
مطلق
Civilstatus
en concubinage
لدي شريك/شريكة في السكن
Civilstatus
dans une union civile
متزوجان مدنيا
Civilstatus
en concubinage
شريكان غير متزوجين
Civilstatus
en partenariat domestique
في شراكة منزلية
Civilstatus
veuf/veuve
أرمل/أرملة
Civilstatus
Vous avez des enfants ?
هل لديك أطفال؟
Fråga om någon har barn
Vous avez des personnes à charge ?
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Fråga om någon finansierar de samboende
Je voudrais réunir ma famille.
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
أرغب في التسجيل في المدينة
Ange att du till registrera dig i staden
Quels documents dois-je apporter ?
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Fråga vilka dokument du ska ta med
Y a-t-il des frais d'inscription ?
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Ange att du vill registrera din bostad
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Je voudrais demander un permis de séjour.
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Fråga om vad försäkringen täcker
Frais hospitaliers
تكاليف المستشفى
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Frais de consultation d'un spécialiste
أجور المختصين
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tests diagnostiques
اختبارات التشخيص
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Opérations chirurgicales
العمليات الجراحية
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Traitement psychiatrique
العلاج النفسي
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Soins dentaires
العلاج السني
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Soins oculaires
علاج العينين
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Fråga varför någon begär inresevisum
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Comment puis-je prolonger mon visa ?
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
أرغب في تسجيل مركبتي.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
le code
اختبار نظري
Typ av test
la conduite
اختبار القيادة
Typ av test
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
mon adresse
العنوان
Vad vill du ändra?
mon nom
الاسم
Vad vill du ändra?
ma photo
الصورة
Vad vill du ändra?
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdu
ضائعة
Körkortsproblem
volé
مسروقة
Körkortsproblem
abîmé
متضررة
Körkortsproblem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Je n'ai pas de casier judiciaire
لدي سجل إجرامي نظيف.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
J'ai le niveau suffisant en [langue].
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mon conjoint est [nationalité].
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Angivande av nationaliteten på din make/maka