Spanska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Fråga var du kan få ett formulär
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
¿Cuándo caduca su DNI?
Fråga när en legitimation går ut
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Me han robado el/la (documento).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
La información es confidencial.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Mikä sinun nimesi on?
¿Cómo se llama usted?
Fråga efter någons namn
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Fråga var och när någon är född
Missä sinä asut?
¿Dónde vive usted?
Fråga var någon bor
Mikä sinun osoitteesi on?
¿Cuál es su dirección?
Fråga efter någons adress
Minkä maan kansalainen sinä olet?
¿Cuál es su nacionalidad?
Fråga om någons medborgarskap
Koska sinä saavuit [maahan]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Fråga när någon anlände till landet
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
¿Me deja su DNI, por favor?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Minä olen _________.
Mi estado civil es ______________.
Ange din civilstatus
naimaton
soltero/a
Civilstatus
naimisissa
casado/a
Civilstatus
asumuserossa
separado/a
Civilstatus
eronnut
divorciado/a
Civilstatus
avoliitossa
cohabitante
Civilstatus
rekisteröidyssä parisuhteessa
en unión civil
Civilstatus
parisuhteessa
pareja de hecho
Civilstatus
avoliitossa
pareja de hecho
Civilstatus
leski
viudo/a
Civilstatus
Onko sinulla lapsia?
¿Tiene usted hijos?
Fråga om någon har barn
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Fråga om någon finansierar de samboende
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Me gustaría empadronarme.
Ange att du till registrera dig i staden
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Vengo a registrar mi domicilio.
Ange att du vill registrera din bostad
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Mitä vakuutus kattaa?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Fråga om vad försäkringen täcker
Sairaalakulut
Tasas hospitalarias
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Erikoislääkärikustannukset
Honorarios de médicos especialistas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostinen tutkimus
Pruebas diagnósticas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiset toimenpiteet
Intervenciones quirúrjicas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psykiatrinen hoito
Tratamiento psiquiátrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Hammashoito
Tratamientos dentales
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Silmähoito
Tratamientos oftalmológicos
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Fråga varför någon begär inresevisum
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Kuinka voin pidentää viisumiani?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Kelpaako ajokorttini täällä?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Haluaisin suorittaa ________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teoriakokeen
el examen teórico
Typ av test
inssiajon
el examen práctico
Typ av test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
osoitetta
la dirección
Vad vill du ändra?
nimeä
el nombre
Vad vill du ändra?
kuvaa
la fotografía
Vad vill du ändra?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Haluaisin uusia ajokorttini.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
kadonneen
lo he perdido
Körkortsproblem
varastetun
me lo han robado
Körkortsproblem
vaurioituneen
se ha dañado
Körkortsproblem
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
No tengo antecedentes penales.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Angivande av nationaliteten på din make/maka