Ryska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Где я могу найти форму для ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Когда был выдан ваш документ?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Где был выдан ваш [документ] ?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Fråga när en legitimation går ut
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Мой [документ] украли.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Я заполняю это заявление от лица______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Информация конфиденциальна.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Mikä sinun nimesi on?
Как вас зовут?
Fråga efter någons namn
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Fråga var och när någon är född
Missä sinä asut?
Где вы живете?
Fråga var någon bor
Mikä sinun osoitteesi on?
Каков ваш адрес?
Fråga efter någons adress
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Какое у вас гражданство?
Fråga om någons medborgarskap
Koska sinä saavuit [maahan]?
Когда вы въехали в страну?
Fråga när någon anlände till landet
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Minä olen _________.
Мое семейное положение -_______.
Ange din civilstatus
naimaton
холост
Civilstatus
naimisissa
Женат/замужем
Civilstatus
asumuserossa
Разведен/а
Civilstatus
eronnut
Разведен/а
Civilstatus
avoliitossa
в сожительстве
Civilstatus
rekisteröidyssä parisuhteessa
в гражданском браке
Civilstatus
parisuhteessa
Не женатая пара
Civilstatus
avoliitossa
в домашнем партнерстве
Civilstatus
leski
вдовец/вдова
Civilstatus
Onko sinulla lapsia?
У вас есть дети?
Fråga om någon har barn
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Fråga om någon finansierar de samboende
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Ange att du till registrera dig i staden
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Какие документы мне нужно принести?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Мне нужно платить за регистрацию?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Ange att du vill registrera din bostad
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Mitä vakuutus kattaa?
Что покрывает медицинская страховка?
Fråga om vad försäkringen täcker
Sairaalakulut
Больничные платы
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Erikoislääkärikustannukset
Платы специалистам
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostinen tutkimus
Диагностические проверки
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiset toimenpiteet
Хирургические процедуры
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psykiatrinen hoito
Психиатрическое лечение
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Hammashoito
Лечение зубов
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Silmähoito
Офтальмологическое лечение
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Fråga varför någon begär inresevisum
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Как я могу продлить мою визу?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Мне нужно менять номер своей машины?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Kelpaako ajokorttini täällä?
Мои водительские права здесь действуют?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Haluaisin suorittaa ________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teoriakokeen
Теоретический тест
Typ av test
inssiajon
Тест на вождение
Typ av test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
osoitetta
адрес
Vad vill du ändra?
nimeä
имя
Vad vill du ändra?
kuvaa
фотография
Vad vill du ändra?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Haluaisin uusia ajokorttini.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
kadonneen
потеряно
Körkortsproblem
varastetun
украдено
Körkortsproblem
vaurioituneen
повреждено
Körkortsproblem
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
У меня нет судимостей
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Angivande av nationaliteten på din make/maka