Portugisiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Fråga när en legitimation går ut
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
A informação é confidencial.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Mikä sinun nimesi on?
Qual é o seu nome?
Fråga efter någons namn
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Fråga var och när någon är född
Missä sinä asut?
Onde você mora?
Fråga var någon bor
Mikä sinun osoitteesi on?
Qual é o seu endereço?
Fråga efter någons adress
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Qual é a sua cidadania?
Fråga om någons medborgarskap
Koska sinä saavuit [maahan]?
Quando você chegou em [país]?
Fråga när någon anlände till landet
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Minä olen _________.
Meu estado civil é ___________.
Ange din civilstatus
naimaton
solteiro(a)
Civilstatus
naimisissa
casado(a)
Civilstatus
asumuserossa
separado(a)
Civilstatus
eronnut
divorciado(a)
Civilstatus
avoliitossa
coabitação
Civilstatus
rekisteröidyssä parisuhteessa
em uma união civil
Civilstatus
parisuhteessa
companheiros/união estável
Civilstatus
avoliitossa
parceria doméstica
Civilstatus
leski
viúvo(a)
Civilstatus
Onko sinulla lapsia?
Você tem filhos?
Fråga om någon har barn
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Você tem dependentes morando com você?
Fråga om någon finansierar de samboende
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Gostaria de reencontrar minha família.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Ange att du till registrera dig i staden
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Que documentos devo trazer?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Existem taxas de registro?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Ange att du vill registrera din bostad
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Preciso de seguro de saúde privado?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Mitä vakuutus kattaa?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Fråga om vad försäkringen täcker
Sairaalakulut
Taxas hospitalares
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Erikoislääkärikustannukset
Taxas de especialistas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostinen tutkimus
Testes de diagnóstico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiset toimenpiteet
Procedimentos cirúrgicos
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psykiatrinen hoito
Tratamento psiquiátrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Hammashoito
Tratamentos dentários
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Silmähoito
Tratamento oftalmológico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Por que você está requisitando um visto?
Fråga varför någon begär inresevisum
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Como posso extender meu visto?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Gostaria de registrar meu veículo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Kelpaako ajokorttini täällä?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Haluaisin suorittaa ________.
Gostaria de marcar minha __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teoriakokeen
prova teórica
Typ av test
inssiajon
prova prática de direção
Typ av test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
osoitetta
endereço
Vad vill du ändra?
nimeä
nome
Vad vill du ändra?
kuvaa
foto
Vad vill du ändra?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Haluaisin uusia ajokorttini.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
kadonneen
perdida
Körkortsproblem
varastetun
roubada
Körkortsproblem
vaurioituneen
danificada
Körkortsproblem
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Angivande av nationaliteten på din make/maka