Nederländska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Fråga var du kan få ett formulär
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Fråga när en legitimation går ut
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Mijn [document] werd gestolen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Mikä sinun nimesi on?
Wat is uw naam?
Fråga efter någons namn
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Fråga var och när någon är född
Missä sinä asut?
Waar woont u?
Fråga var någon bor
Mikä sinun osoitteesi on?
Wat is uw adres?
Fråga efter någons adress
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Wat is uw nationaliteit?
Fråga om någons medborgarskap
Koska sinä saavuit [maahan]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Fråga när någon anlände till landet
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Minä olen _________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ange din civilstatus
naimaton
alleenstaand
Civilstatus
naimisissa
gehuwd
Civilstatus
asumuserossa
uit elkaar
Civilstatus
eronnut
gescheiden
Civilstatus
avoliitossa
samenwonend
Civilstatus
rekisteröidyssä parisuhteessa
geregistreerd partnerschap
Civilstatus
parisuhteessa
ongetrouwde partners
Civilstatus
avoliitossa
in een relatie
Civilstatus
leski
verweduwd
Civilstatus
Onko sinulla lapsia?
Heeft u kinderen?
Fråga om någon har barn
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Fråga om någon finansierar de samboende
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Ange att du till registrera dig i staden
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Welke documenten moet ik meenemen?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Zijn er registratiekosten?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Ange att du vill registrera din bostad
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Mitä vakuutus kattaa?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Fråga om vad försäkringen täcker
Sairaalakulut
Ziekenhuiskosten
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Erikoislääkärikustannukset
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostinen tutkimus
Diagnostische toets
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiset toimenpiteet
Chirurgische ingrepen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psykiatrinen hoito
Psychiatrische behandeling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Hammashoito
Tandheelkundige behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Silmähoito
Oogzorg behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Waarom vraagt u een visum aan?
Fråga varför någon begär inresevisum
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Kelpaako ajokorttini täällä?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Haluaisin suorittaa ________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teoriakokeen
theoretische test
Typ av test
inssiajon
rijexamen
Typ av test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
osoitetta
mijn adres
Vad vill du ändra?
nimeä
mijn naam
Vad vill du ändra?
kuvaa
mijn foto
Vad vill du ändra?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Haluaisin uusia ajokorttini.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
kadonneen
verloren
Körkortsproblem
varastetun
gestolen
Körkortsproblem
vaurioituneen
beschadigd
Körkortsproblem
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Ik heb een blanco strafblad.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Angivande av nationaliteten på din make/maka