Kinesiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Fråga var du kan få ett formulär
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
您的【文件】是什么时候签发的?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
请问您的身份证件何时过期?
Fråga när en legitimation går ut
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
您能帮我填一下这个表格吗?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Minun [dokumenttini] varastettiin.
我的【材料】被偷了。
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
我在帮____ 填写申请表格。
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
这是机密信息。
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Mikä sinun nimesi on?
你叫什么名字?
Fråga efter någons namn
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Fråga var och när någon är född
Missä sinä asut?
请问您住在哪里?
Fråga var någon bor
Mikä sinun osoitteesi on?
请问您的地址是什么?
Fråga efter någons adress
Minkä maan kansalainen sinä olet?
请问您的国籍是什么?
Fråga om någons medborgarskap
Koska sinä saavuit [maahan]?
请问您是何时到达【该国】的?
Fråga när någon anlände till landet
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
您能出示一下您的身份证件么?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Minä olen _________.
我的婚姻状况是____ 。
Ange din civilstatus
naimaton
单身
Civilstatus
naimisissa
已婚
Civilstatus
asumuserossa
分居
Civilstatus
eronnut
离异
Civilstatus
avoliitossa
同居
Civilstatus
rekisteröidyssä parisuhteessa
民事结婚
Civilstatus
parisuhteessa
未婚伴侣
Civilstatus
avoliitossa
同居伴侣关系
Civilstatus
leski
鳏居
Civilstatus
Onko sinulla lapsia?
请问您有孩子吗?
Fråga om någon har barn
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Fråga om någon finansierar de samboende
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
我想要和家人团聚。
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
我想要在这个城市登记入户。
Ange att du till registrera dig i staden
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
请问我应该带什么材料?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
请问有注册费吗?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
我是来进行住址登记。
Ange att du vill registrera din bostad
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
我想要申请居住证。
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
我想要问一下关于保险的问题。
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
我需要私人的健康保险吗?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Mitä vakuutus kattaa?
请问该保险涵盖哪些方面?
Fråga om vad försäkringen täcker
Sairaalakulut
住院费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Erikoislääkärikustannukset
专家费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostinen tutkimus
诊疗费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiset toimenpiteet
外科手术
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psykiatrinen hoito
精神治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Hammashoito
牙齿治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Silmähoito
眼科治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
请问您为什么需要入境签证?
Fråga varför någon begär inresevisum
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Kuinka voin pidentää viisumiani?
我该如何续签我的签证?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
我想要登记我的车辆。
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Kelpaako ajokorttini täällä?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
我想要申请临时驾照。
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Haluaisin suorittaa ________.
我想要预约__________。
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teoriakokeen
理论考试
Typ av test
inssiajon
路考
Typ av test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
我想要改动驾照上的__________。
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
osoitetta
地址
Vad vill du ändra?
nimeä
名字
Vad vill du ändra?
kuvaa
照片
Vad vill du ändra?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
我想要给驾照添加更高的级别。
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Haluaisin uusia ajokorttini.
我想要延长我的驾照。
Ange att du vill förnya ditt körkort
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
我想要更换一个___________ 驾照。
Ange att du vill ersätta ditt körkort
kadonneen
丢失
Körkortsproblem
varastetun
被偷了
Körkortsproblem
vaurioituneen
受损
Körkortsproblem
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
我想要申诉我的驾照吊销。
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
我想要申请【国家】国籍。
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
我没有犯罪记录。
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
我的【语言】达到了等级要求。
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
公民身份申请的费用是哪些?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
我的配偶是【国家】公民。
Angivande av nationaliteten på din make/maka