Italienska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Fråga när en legitimation går ut
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Le informazioni sono riservate.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Mikä sinun nimesi on?
Come si chiama?
Fråga efter någons namn
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Fråga var och när någon är född
Missä sinä asut?
Dove risiede?
Fråga var någon bor
Mikä sinun osoitteesi on?
Qual è il suo indirizzo?
Fråga efter någons adress
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Qual è la sua cittadinanza?
Fråga om någons medborgarskap
Koska sinä saavuit [maahan]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Fråga när någon anlände till landet
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Minä olen _________.
Il mio stato civile è __________.
Ange din civilstatus
naimaton
celibe (m) / nubile (f)
Civilstatus
naimisissa
coniugato/a
Civilstatus
asumuserossa
separato/a
Civilstatus
eronnut
divorziato/a
Civilstatus
avoliitossa
convivente
Civilstatus
rekisteröidyssä parisuhteessa
in un'unione civile
Civilstatus
parisuhteessa
in una coppia non sposata
Civilstatus
avoliitossa
in un'unione di fatto
Civilstatus
leski
vedovo/a
Civilstatus
Onko sinulla lapsia?
Ha figli?
Fråga om någon har barn
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Ha familiari a carico?
Fråga om någon finansierar de samboende
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Ange att du till registrera dig i staden
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Quali documenti devo portare?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Ange att du vill registrera din bostad
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Mitä vakuutus kattaa?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Fråga om vad försäkringen täcker
Sairaalakulut
Spese ospedaliere
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Erikoislääkärikustannukset
Spese per la consultazione di uno specialista
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostinen tutkimus
Test diagnostici
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiset toimenpiteet
Operazioni chirurgiche
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psykiatrinen hoito
Trattamento psichiatrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Hammashoito
Cure dentali
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Silmähoito
Cure oculistiche
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Fråga varför någon begär inresevisum
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Kelpaako ajokorttini täällä?
La mia patente di guida è valida?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Haluaisin suorittaa ________.
Vorrei prenotare l' __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teoriakokeen
esame di teoria
Typ av test
inssiajon
esame di guida
Typ av test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
osoitetta
l'indirizzo
Vad vill du ändra?
nimeä
il nome
Vad vill du ändra?
kuvaa
la foto
Vad vill du ändra?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Haluaisin uusia ajokorttini.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
kadonneen
smarrita
Körkortsproblem
varastetun
rubata
Körkortsproblem
vaurioituneen
deteriorata
Körkortsproblem
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Non ho precedenti penali.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Angivande av nationaliteten på din make/maka