Grekiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Fråga var du kan få ett formulär
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fråga när ett dokument var utfärdat
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fråga var ett dokument var utfärdat
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Fråga när en legitimation går ut
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Mikä sinun nimesi on?
Πώς σας λένε;
Fråga efter någons namn
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Fråga var och när någon är född
Missä sinä asut?
Πού μένετε;
Fråga var någon bor
Mikä sinun osoitteesi on?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Fråga efter någons adress
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Fråga om någons medborgarskap
Koska sinä saavuit [maahan]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Fråga när någon anlände till landet
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Minä olen _________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Ange din civilstatus
naimaton
ελεύθερος/η
Civilstatus
naimisissa
παντρεμένος/η
Civilstatus
asumuserossa
σε διάσταση
Civilstatus
eronnut
χωρισμένος/η
Civilstatus
avoliitossa
συμβίωση
Civilstatus
rekisteröidyssä parisuhteessa
σε αστική ένωση
Civilstatus
parisuhteessa
ανύπαντροι σύντροφοι
Civilstatus
avoliitossa
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Civilstatus
leski
χήρος/χήρα
Civilstatus
Onko sinulla lapsia?
έχετε παιδιά;
Fråga om någon har barn
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Fråga om någon finansierar de samboende
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Ange att du till registrera dig i staden
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Fråga vilka dokument du ska ta med
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Ange att du vill registrera din bostad
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Mitä vakuutus kattaa?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Fråga om vad försäkringen täcker
Sairaalakulut
Τέλη νοσοκομείου
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Erikoislääkärikustannukset
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostinen tutkimus
Διαγνωστικές εξετάσεις
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiset toimenpiteet
Χειρουργικές επεμβάσεις
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psykiatrinen hoito
Ψυχιατρική θεραπεία
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Hammashoito
Οδοντιατρικές θεραπείες
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Silmähoito
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Fråga varför någon begär inresevisum
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Kelpaako ajokorttini täällä?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Haluaisin suorittaa ________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teoriakokeen
θεωρητική εξέταση
Typ av test
inssiajon
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Typ av test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
osoitetta
διεύθυνση
Vad vill du ändra?
nimeä
όνομα
Vad vill du ändra?
kuvaa
φωτογραφία
Vad vill du ändra?
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Haluaisin uusia ajokorttini.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
kadonneen
χαμένη
Körkortsproblem
varastetun
κλεμμένη
Körkortsproblem
vaurioituneen
κατεστραμμένη
Körkortsproblem
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Angivande av nationaliteten på din make/maka